Congregatie van de Heilige Geest in Nederland, tot nu eigenaar van het kloostercomplex in de wijk Fatima, heeft het complex aan de Coenraad Abelstraat verkocht. De Congregatie streeft reeds langere tijd naar de verkoop, herbestemming en daarmee een nieuwe toekomst voor de locatie in Weert. Dat is nu gelukt.

Een aantal jaren geleden alweer vertrokken de laatste bewoners van de Orde. Sindsdien is het pand tijdelijk verhuurd of onder leegstandsbeheer gehouden. Door de Congregatie is een traject opgezet om te komen tot verkoop en herbestemming.

Veel tijd en moeite is geïnvesteerd in afstemming met een aantal wijkverenigingen en stichtingen die een maatschappelijke rol spelen in de omringende wijk Fatima. De Congregatie heeft veel waardering voor de volharding waarmee de wijkpartijen actief zijn gebleven bij dit proces. Daarnaast heeft een natuurlijk selectieproces plaats gevonden teneinde de geschikte overnamepartij te vinden. Daarbij heeft voornamelijk het accent gelegen op plannen voor wonen en/of zorg in combinatie met sociale functie met een maatschappelijk karakter voor de wijk Fatima.

Deze zomer hebben meerdere partijen een bieding uitgebracht of zich georiënteerd op het doen van een voorstel. De Congregatie van de Heilige Geest heeft uit die aanbiedingen een keuze gemaakt, en ook inmiddels bekrachtigd, tot de verkoop aan Peters Projectontwikkeling B.V. te Schaijk. Zij zullen de planontwikkeling ter hand nemen en samen met beoogde huurders en wijkpartijen de herbestemming van de locatie tot stand gaan brengen.

Hoewel het enthousiasme bij de partijen groot is, is het in dit stadium natuurlijk nog te vroeg om data van realisatie of oplevering aan te geven.