Weert steunt Fresh Allstars en Fanatics

Het college van B&W heeft besloten om de Fresh Allstars en Fanatics Weert te ondersteunen met een eenmalige subsidie. Ze krijgen respectievelijk 9000 en 3000 euro subsidie om hun ontwikkeling op topniveau te intensiveren en te verbreden.

Fresh Allstars

Stichting Fresh Allstars (Fresh) ís gelieerd aan dansschool Fresh, welke een apart opleidingsprogramma voor breakdance biedt aan talenten uit Weert en de regio. In totaal zijn er drie groepen actief binnen de opleiding met circa tien jongeren per groep. De groepen staan bekend als de Fresh Allstars. De stichting is opgericht om dit programma te ondersteunen.

Breakdance ontwikkelt zich erg sterk en wordt in 2024 een Olympische sport. De Fresh Allstars behoren momenteel, zowel op groeps- als individueel niveau, tot de (inter)nationale top. Landelijk hebben zij bekendheid gekregen door deelname aan succesvolle TV-programma’s zoals ‘Everybody Dance Now’ en ‘Holland’s Got Talent’. Gezien de sterke ontwikkeling van de breakdancesport is een intensivering en verbreding van het opleidingsprogramma nodig om te kunnen blijven spelen in de internationale top.

Fanatics Weert

Fanatics Weert (Fanatics) is een dartgroep met circa 10 spelers uit Weert en de regio. In het seizoen 2015-2016 is de groep gepromoveerd naar de hoogste landelijke competitie, de Superleague. Hierin hebben zij zich sindsdien in weten te handhaven. De thuisduels zijn in Weeft. Ook voor Fanatics geldt dat handhaving in de top niet vanzelfsprekend is. De dartsport ontwikkelt zich eveneens sterk en de concurrentie neemt toe. Fanatics wil daarom haar niveau verbeteren, o.a. door het inzetten van een camerasysteem bij de trainingen.

Het is voor beiden niet mogelijk om genoemde stappen te kunnen zetten zonder verwerving van externe gelden. Zij hebben de gemeente gevraagd hieraan een bijdrage te leveren door het verstrekken van een subsidie.