Controle op alcoholverstrekkers

Bij veel mensen is bekend dat het drinken van alcohol risicogedrag met zich mee brengt, vooral bij jongeren. Zij reageren er namelijk anders op dan volwassenen en raken sneller onder invloed. Daarom vinden er de komende weken in Weert weer controles plaats bij verstrekkers van alcohol.

Het is verboden om alcohol te verkopen aan jongeren onder de 18 jaar. Dat geldt ook voor verkoop aan meerderjarigen wanneer duidelijk is dat ze alcohol aan minderjarigen doorgeven. Met regelmatige handhavingsacties wil de gemeente de bewustwording stimuleren bij verkopers van alcohol zoals horecaondernemers en sportclubs. Zij dienen hun eigen verantwoordelijk te nemen en de leeftijd van jongeren te controleren. Ook ouders van jongeren hebben een belangrijke rol. Voor hen staat er in het voorjaar van 2020 weer een “Uit met ouders” gepland.

Resultaten

In de afgelopen jaren is er al veel gedaan om de doelstelling van NIX18, niet roken en drinken onder de 18 jaar, te halen. Er zijn goede resultaten geboekt, maar het kan nog een stuk beter. Landelijk zijn er nog grote verschillen tussen de verstrekkers bij de naleving van de wettelijk vastgestelde leeftijdsgrens. Hierbij scoren thuisbezorgkanalen het laagst (2%), gevolgd door sportkantines (16,7%), horeca (26,6%), levensmiddelenwinkels (63,3%) en slijterijen (61,8%).

Schadelijke effecten

Jongeren onder de 18 jaar zijn strafbaar als ze alcohol bij zich hebben in openbare ruimtes. Bijvoorbeeld in het café, de sportkantine, het park en op straat. Die leeftijdsgrens is er niet voor niks. Alcohol is schadelijk voor de gezondheid, is kankerverwekkend en kan de ontwikkeling van de hersenen van jongeren onder de 24 jaar flink verstoren. Als gevolg van alcoholgebruik zijn jongeren vaker betrokken bij verkeersongelukken en hebben zij een verhoogde kans op onveilig seksueel gedrag.

Aanpak overtredingen

Bij overtredingen door alcoholverstrekkers treedt de gemeente handhavend op zoals is vastgelegd in het Alcohol Handhavingsstappenplan. Bij een eerste overtreding volgt een waarschuwing. Bij een tweede overtreding gaat de gemeente direct over tot het voornemen en het opleggen van een sanctie, dat kan een boete zijn. Een derde overtreding leidt tot het uitvoeren van de sanctie: het innen van de boete, het intrekken van de horecavergunning of het sluiten van de inrichting. Dit is afhankelijk van de situatie.