Verkoop Kwintet aan Jumbo Heerschap

Het college van burgemeester en wethouders wil wijkgebouw ‘t Kwintet en de bijbehorende parkeerplaats verkopen. De nieuwe eigenaar, supermarkt Jumbo Heerschap Boshoven, wil het gebouw slopen om extra parkeerplaatsen aan te leggen, dat meldt de gemeente Weert maandag. De gemeenteraad wordt in haar vergadering van 18 december om een reactie gevraagd.

‘t Kwintet

Wijkgebouw ‘t Kwintet verhuist naar het gebouw van de Odaschool aan Annendaal 10. Met deze herhuisvesting wordt multifunctioneel gebruik gemaakt van de beschikbare vierkante meters van het schoolgebouw. De functies school, kinderopvang en sociaal-maatschappelijke activiteiten kunnen elkaar inhoudelijk aanvullen en versterken.

Uitbreiding van parkeerterrein rondom de supermarkt

De supermarkt op Boshoven heeft een groot verzorgingsgebied. Met de uitbreiding van Laarveld wordt dit alleen maar groter. Recent heeft de supermarkt al een naastgelegen woning aangekocht en gesloopt voor de uitbreiding van de parkeerplaats.

Wethouder Wendy van Eijk: ‘Door de aankoop van het gebouw ‘t Kwintet kan de ondernemer een extra uitbreiding van de parkeervoorziening realiseren. Door beide ontwikkelingen kan een toekomstbestendig (winkel)centrum van de wijk Boshoven (en omgeving) worden gerealiseerd.

Wensen en bedenkingen

De verkoop van het pand is een bevoegdheid van het college van burgemeester en wethouders. De gemeenteraad kan in de raadsvergadering van 18 december nog zogenoemde wensen en bedenkingen meegeven. De vraag is dus niet of de gemeenteraad kan instemmen met het besluit, maar of zij het college nog overwegingen wil meegeven bij het nemen van het besluit.

Communicatie met omwonenden

In het voortraject zijn een aantal gesprekken met omwonenden gevoerd. Nadat de gemeenteraad wensen en bedenkingen heeft uitgebracht en het definitieve besluit is genomen worden de omwonenden geïnformeerd. De supermarkt zal dan met de omwonenden in gesprek gaan om de planvorming van het parkeerterrein te bespreken.