Scenario’s accommodatie Weert-Zuid

Algemeen Economie Weert Reageer 2 min. leestijd

De gemeente Weert werkt aan een toekomstige oplossing voor de maatschappelijke voorzieningen in Weert-Zuid. Het college van B&W heeft negen mogelijke scenario’s voor een maatschappelijke accommodatie in Weert-Zuid bekeken. Er zijn nu nog drie scenario’s over die het college verder wil gaan uitwerken. Daarnaast is een vierde scenario toegevoegd. Dit scenario is niet eerder onderzocht. In december wordt aan de gemeenteraad gevraagd in te stemmen met de uitwerking van deze vier scenario’s.

De drie gekozen scenario’s

Het eerste scenario dat uitgewerkt wordt, is de realisatie van een nieuwe maatschappelijke accommodatie in het centrum van Moesel. De beoogde locatie voor deze accommodatie is het perceel aan de Nassaulaan voor de kerk De Verrezen Christus.

Het tweede scenario is renovatie van het Microhalcomplex. Dit scenario wordt uitgewerkt op verzoek van belanghebbenden die aanwezig waren bij een informatiebijeenkomst in juli van dit jaar. Het derde scenario is behoud van het buurtcentrum Moesel.

Vierde scenario

Het vierde scenario, dat niet eerder is onderzocht, is een maatschappelijke accommodatie die onderdeel uitmaakt van de totale planontwikkeling voor Weert-Zuid. Dit scenario kwam pas concreet in beeld na gesprekken die de gemeente Weert, de provincie Limburg en Wonen Limburg onlangs hebben gevoerd. In dit scenario worden locatie en invulling van de maatschappelijke accommodatie optimaal afgestemd met alle andere ontwikkelingen die spelen in Weert-Zuid. Dit scenario sluit daarmee nog beter aan bij de integrale aanpak waar de gemeenteraad om heeft gevraagd.

Op 14 november 2019 ondertekenden de gemeente Weert en Wonen Limburg een intentieovereenkomst waarin afspraken zijn gemaakt om samen op te trekken in de aanpak van de wijken Keent en Moesel.

Planning

Na instemming van de gemeenteraad in december wordt gestart met de verdere uitwerking van de vier scenario’s. Het nieuw toegevoegde vierde scenario krijgt binnen de samenwerking tussen de gemeente Weert, de provincie Limburg en Wonen Limburg hoge prioriteit. Door de nieuwe ontwikkelingen moet rekening worden gehouden met een langere doorlooptijd. Naar verwachting neemt de raad medio 2020 een besluit.

🔔 Heb je feedback of een nieuwstip? Vul het contactformulier in.

📰 Ontvang je de gratis nieuwsbrief al? Schrijf je gratis in.

🍕 Pizza met 30% korting? Klik hier voor de kortingscode.

Deel dit bericht
Geef reactie