Hulp bij energiebesparing

De gemeente Weert wil in 2040 volledig energieneutraal zijn. Om dat voor elkaar te krijgen, zetten ze de komende jaren stevig in op het verduurzamen van woningen. In 2020 krijgen Weerter huiseigenaren hulp om het energieverbruik in woningen terug te dringen. Dit bespaart direct CO2 en het is goed voor de portemonnee.

De gemeente zet Rijksgeld in dat is ontvangen vanuit de Regeling Reductie Energieverbruik van het Ministerie van Binnenlandse zaken.

Energieneutraal Weert 2040

Om de klimaatdoelstellingen te behalen, zal iedereen zijn of haar steentje bij moeten dragen. De gemeente Weert heeft de ambitie om in 2040 volledig energieneutraal te zijn. Daarvoor is het belangrijk om niet alleen energie op een duurzame manier op te wekken. Het terugdringen van het energieverbruik in woningen is zeker zo urgent. Veel mensen weten niet waar ze moeten starten en wat het eigenlijk oplevert. Loes Janssen, adviseur Duurzame Leefomgeving gemeente Weert: ”Met kleine aanpassingen in huis verlaag je de uitstoot van CO2 en verhoog je de inhoud van je portemonnee. Als iedereen meedoet maken we samen een groot verschil!”

Rijksgeld

Het Ministerie van Binnenlandse zaken stelt in januari 2020 €135.000,- beschikbaar aan de gemeente Weert in het kader van de Regeling Reductie Energieverbruik (RRE). De regeling is onderdeel van de uitvoering van de Urgenda-uitspraak, waarin is uitgesproken dat het Rijk verantwoordelijkheid moet nemen voor het terugdringen van de CO2 uitstoot met 25% in 2020. Om dat te halen, is het van belang dat iedereen meedoet.

Deze regeling is echter specifiek bedoeld voor huiseigenaren. Wethouder Geert Gabriëls: “We zijn verheugd dat het ministerie achter onze plannen staat en onze concrete acties om CO2 te reduceren wil financieren! We gaan er voor zorgen dat het toegekende bedrag maximaal toekomt aan de huiseigenaren van Weert.”

Acties

In 2020 wordt gestart met acties om het energieverbruik en daarmee de CO2 uitstoot van koopwoningen terug te dringen. Dit zal onder andere gebeuren in de vorm van energiechecks en het uitdelen van vouchers voor LED lampen. Ook zullen 500 woningeigenaren komend jaar kosteloos advies aan huis krijgen van energiecoaches. Voor de uitvoering van de actie werkt de gemeente Weert samen met de energiecoaches van WeertEnergie. Het is de bedoeling dat tijdens een huisbezoek ter plekke energiebesparende maatregelen genomen worden, zoals het aanbrengen van radiatorfolie, het plaatsen van tochtstrips en het indraaien van LED lampen. Houdt de website www.heerlijkweert.nl en de gemeentelijke Facebookpagina in de gaten voor alle acties.

Wat kunt je zelf al doen?

Kun je niet wachten en wil je nu al aan de slag met het besparen van Energie, aarzel dan niet. Check je lampen, draai LED lampen in, brengt tochtstrips aan of plaats radiatorfolie.