Nevenvestiging Maaskei start in zomer

Op 19 december 2018 heeft de gemeenteraad ingestemd met de komst van de Maaskei (Onderwijsgroep Buitengewoon) naar Weert. De Maaskei vestigt zich in het gebouw van de Philips van Horne aan de Herenstraat in Weert.

Bij de uitwerking van de plannen is ingezet op een opening van de nevenvestiging in de periode tussen carnaval en de meivakantie in 2020. Inmiddels is duidelijk dat de in eerste instantie gekozen ruimte binnen de Philips van Horne toch niet de meest passende keuze is.

Dit heeft geleid tot de keuze om een ander gedeelte van het gebouw in te richten. Het nieuwe domein ligt in een deel waar nu al onderwijs voor de leerlingen van Philips van Horne wordt gegeven. Er moeten wel nog aanpassingen worden doorgevoerd om een doelmatige en bovenal veilige omgeving te creëren voor de leerlingen van de Maaskei.

Dit heeft als consequentie dat leerlingen van de Maaskei pas op 1 augustus 2020 in Weert onderwijs kunnen volgen. Dat het wat langer duurt wordt door partijen betreurd, maar een goede omgeving creëren voor deze doelgroep is enorm belangrijk.