Op woensdag 11 december maakten de eerste deelnemers van Dimenzie Weert (onderdeel van SGL) kennis met elkaar in de bibliotheek in Weert. Zij gaan het programma vanaf maandag 6 januari volgen.

Aanpak ‘Dimenzie’

Wat het programma van Dimenzie uniek maakt, is het feit dat deelnemers terecht komen bij mensen met dezelfde leeftijd en interesses. Elke deelnemer kan daarbij aangeven wat hij of zij wil leren. Deze vorm van maatwerk en specialiseren zorgt voor passende programma’s. Het programma van Dimenzie vindt plaats in groepsverband. De groepen bestaan maximaal uit 12 personen. Dimenzie richt zich op bewegen, zelfstandigheid en ontdekken wat er wél (nog) kan. Actief blijven met naasten, hobby’s, bewegen, het alledaagse – kortom, in het leven – staat daarbij centraal. Genieten van het leven, ook mét de veranderingen die bij dementie voorkomen, daar gaat het om!

Deelnemers aan Dimenzie krijgen begeleiding van professionals, die beschikken over uiteenlopende kennis en kunde van dementie. Als deelnemers dat willen, krijgen zij tips en advies om met alle veranderingen om te gaan. Ook bieden ze individuele thuisbegeleiding.

Programma Dimenzie in Weert

In Weert gaat ‘Dimenzie’ van start met een programma gericht op alledaagse onderwerpen van de Maatschappij. Actuele thema’s, literatuur, kunst, politiek; het zijn allemaal onderwerpen die genoeg gespreksstof geven en tot mooie gesprekken kunnen leiden. Ook daarmee houden deelnemers hun hersenen fit! Voor mensen die het leuk vinden om met anderen over deze uiteenlopende onderwerpen te praten is dit programma zeer geschikt. Ze bepalen samen de onderwerpen. Indien mogelijk bezoeken we ook een atelier of museum.

Mooi aan de samenwerking met de bibliotheek is dat de deelnemers gebruik kunnen maken van de collectie boeken en films van de bibliotheek. Deelnemers kunnen tevens aansluiten bij lezingen die in de bibliotheek worden gegeven.

Vrijwilligers

De activiteiten van Dimenzie worden ondersteund door vrijwilligers. Daar zijn ze in Weert nog naar op zoek! Mensen die het leuk vinden om een kleine groep deelnemers te ondersteunen op de maandag, nodigen ze van harte uit om te reageren ([email protected] of 06-51204576). Ze gaan graag met je in gesprek.

Er is nog zo veel mogelijk met dementie

Ongeveer 1 op de 5 Nederlanders krijgt een vorm van dementie. Vooral in de provincie Limburg zal dat percentage mensen in de komende jaren alleen maar verder groeien. De bevolking neemt namelijk af, terwijl de vergrijzing stijgt. De diagnose dementie komt in de meeste gevallen hard aan; veel mensen staan midden in het leven als de ziekte bij hen wordt vastgesteld.

Over Dimenzie

Dimenzie is een programma voor vitale en vaak ‘jongere’ mensen met een diagnose dementie die actief willen blijven, maatschappelijk betrokken zijn en zo lang mogelijk zelfstandig willen leven. Dimenzie wordt mogelijk gemaakt door SGL en aangeboden in verschillende plaatsen in Limburg.

Over SGL

SGL helpt mensen met hersenletsel (bijvoorbeeld door een hersenbloeding, beroerte of dementie) om toch een zo normaal en zelfstandig mogelijk leven te leiden en deel te nemen aan de maatschappij. SGL biedt door heel Limburg uiteenlopende behandelingen, trainingen en begeleidingsmogelijkheden. 550 medewerkers en vele enthousiaste vrijwilligers ondersteunen ongeveer 1.600 cliënten.

Dementievriendelijk Weert

SGL werkt in het kader van Dimenzie samen met de gemeente Weert. De gemeente Weert richt zich op een dementievriendelijke samenleving door onder andere informatieverstrekking aan ondernemers en inwoners.