In je vrijwilligerswerk of als lid bij een vereniging kun je te maken krijgen met mensen met dementie, bijvoorbeeld wanneer ...

Op 20 februari 2020, van 19.00 tot 22.00 uur, vindt weer een gratis training “Omgaan met dementie” plaats in het ...

Op woensdag 11 december maakten de eerste deelnemers van Dimenzie Weert (onderdeel van SGL) kennis met elkaar in de bibliotheek ...

In Nederland leven naar schatting 280.000 mensen met dementie. Dit aantal neemt de komende jaren fors toe. Punt Welzijn maakt ...

In het kader van ‘Weert Respecteert’ staat op dinsdag 12 november de mens met dementie centraal in het Munttheater. Deze ...

Volgende week is het Wereld Alzheimer Dag met als thema samen bewegen. Vooruitlopend hierop wordt bij de Albert Heijn in ...

Op 2 juli wordt er een gratis training “Omgaan met dementie” georganiseerd in Keenterhart (St. Jozefkerkplein 3) van 19:00 tot ...

Eenmalig wordt het Alzheimer Café in Weert verschoven van de 3e maandag van de maand naar de 3e woensdag! Op ...

De Stichting Land van Horne en Vincent van Gogh werken samen in de zorgverlening voor dementerende ouderen met gedragsproblemen. Die ...