Alzheimer Café Weert

Het eerste Alzheimer Café in Weert van 2020 gehouden op maandag 20 januari a.s. Deze avond staat in het teken van herkenning van dementie. Want wanneer is er nu sprake van vergeetachtigheid bijvoorbeeld bij ouderen en wanneer kunnen we spreken van dementie.

De gastspreker zal met je in gesprek gaan over het diagnostisch proces op de geheugenpoli. Zij zal daarbij dieper ingaan op het geheugenonderzoek, ook wel het neuropsychologisch onderzoek genoemd. Bovendien zal worden toegelicht hoe mensen een bezoek aan de geheugenpoli hebben ervaren.

Het Alzheimer Café is een trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, mantelzorgers, familieleden, vrienden, zorgverleners en mensen die zich verbonden voelen met dit onderwerp. Jong en oud, iedereen is van harte welkom om de bijeenkomsten bij te wonen. Het eerste kopje koffie of thee wordt je aangeboden en voor jouw eventuele volgende consumptie betaal je een bescheiden vergoeding.

Het Alzheimer Café wordt gehouden in Het Keenter Hart, St. Jozefskerkplein 3, 6006 ZH te Weert en is vanaf 19.00 uur geopend. Het programma duurt van 19.30 tot 21.30 uur.

Vooruitblik Alzheimer Café op maandag 17 februari: Wat zijn de verschillende vormen van dementie?