Info-avond bezuinigingen N266 / N275

Nederweert – De provincie Limburg kondigt bezuinigingen aan voor het verbeteren van de wegverbinding A2-N275-N266 in Nederweert. Onderdelen die belangrijk zijn voor de toekomst van Nederweert en het verbeteren van drukke fietsverbindingen worden geschrapt.

Deze onderdelen horen tot een plan dat samen met belanghebbenden (stakeholders) is opgesteld op nadrukkelijk verzoek van Provinciale Staten. Daarvoor is het Provinciaal mobiliteitsplan gebruikt. Volgens dat plan staan de gebiedsopgaven centraal en wordt gekeken hoe mobiliteit hieraan een bijdrage kan leveren. Bij het bezuinigingsvoorstel wordt vooral op de oude manier naar (auto)verkeer gekeken.

Tijdens een informatieavond op donderdag 9 januari om 19.30 uur in het gemeentehuis wil men de stakeholders en andere belanghebbenden en belangstellenden informeren over de bezuinigingen en het besluitvormingsproces.

De planning is dat Provinciale Staten nu op vrijdag 7 februari een besluit nemen over de bezuinigingen en over de verbetering van de verbinding A2, N275 en N266.