Zorgen om toekomst St. Josephkerk

Algemeen Weert Reageer 3 min. leestijd

De Stichting het Cuypersgenootschap, een landelijke monumentenorganisatie, heeft met grote zorg kennisgenomen van de verkoop van de St. Josephkerk aan het Sint-Jozefskerkplein in Weert aan een projectontwikkelaar ten behoeve van de realisatie van appartementen. Het Cuypersgenootschap vreest dat het unieke karakter van dit voor Weert belangrijke rijksmonument verloren zal gaan.

De St. Josephkerk is in de jaren dertig gebouwd naar ontwerp van de bekende Limburgse architect Alphons Boosten. In het gebouw zijn invloeden van de Romaanse architectuur zichtbaar. Tegelijkertijd is het door haar strakke vormen en materiaalgebruik een typische interbellumkerk. Boosten heeft een kerk ontworpen met een sobere doch zeer monumentale uitstraling. Binnen zijn oeuvre is het één van de hoogtepunten. Ook is het gebouw door haar omvang, torens en ligging beeldbepalend voor de wijk. Het is dan ook zeer terecht dat de kerk is aangewezen tot rijksmonument. De rijksmonumentenstatus geeft betrokken partijen als de eigenaar en de gemeente de plicht om zorgvuldig met het gebouw om te springen.

Begrip voor nieuwe functie

Het Cuypersgenootschap heeft uiteraard begrip voor het feit dat het gebouw niet meer kan blijven functioneren als kerk en dus een nieuwe invulling nodig is. Ook is het een feit dat iedere herbestemming om ingrepen in de architectuur vraagt. De keuze voor appartementen in het gebouw is echter opmerkelijk. In de meeste gevallen resulteert een dergelijke functie in een enorme aantasting van de kerkarchitectuur. Zo zal de zo belangrijke ruimtewerking in het interieur moeten verdwijnen om vloeroppervlak te kunnen realiseren en zullen forse ingrepen in het dak en de gevels nodig zijn om voldoende licht in de woningen te krijgen.

Hoewel er nog geen concreet plannen is wijzen de eerste signalen in die richting. Zo is bijvoorbeeld al aangegeven dat de aanwezige glas-in-loodramen moeten verdwijnen en het orgel waarschijnlijk niet zal blijven.

De monumentenorganisatie heeft alle betrokken partijen recent verzocht om te komen tot een herbestemming die de aanwezige monumentale- en kunsthistorische waarden voldoende respecteert. D.w.z. een plan waarin de gevels, de ruimtewerking in het interieur en de aanwezige kunstwerken zoveel als mogelijk behouden kunnen blijven. Het gebouw met haar unieke architectuur en geschiedenis dient het uitgangspunt te zijn voor de functie en indeling van het gebouw. Dat dit kan wordt bewezen door enkele reeds herbestemde kerken in Weert.

🔔 Heb je feedback of een nieuwstip? Vul het contactformulier in.

📰 Ontvang je de gratis nieuwsbrief al? Schrijf je gratis in.

🍕 Pizza met 30% korting? Klik hier voor de kortingscode.

Deel dit bericht
Geef reactie