‘Bezuiniging N266-N275 onacceptabel’

Nederweert – Stakeholders, inwoners en bedrijven gaan samen een krachtig signaal afgeven richting Provinciale Staten om niet te bezuinigen op het project N266-N275. Dat bleek donderdag 9 januari tijdens een drukke informatieavond in de raadzaal. Gedeputeerde Staten stellen voor om belangrijke onderdelen te schrappen. Onacceptabel, zo was de stemming.

Verbinding verbeteren

De provincie Limburg werkt al jaren samen met de gemeente om de verbinding van de A2-N275-N266 te verbeteren.

Na lang praten en heel veel bijeenkomsten is er uiteindelijk een plan opgesteld dat draagvlak heeft, dat de doorstroom verbetert, dat de veiligheid verbetert, dat een aantal ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk maakt en dat binnen het budget past. Dit zogenaamde Nieuwe Alternatief (verbetering van de bestaande N275 en N266) kwam er nadrukkelijk op verzoek van Provinciale Staten én dankzij de inzet van belanghebbenden en belangstellenden. “Het is een plan dat bijdraagt aan de toekomst van Nederweert en de regio”, aldus wethouder Cuijpers. “En een plan waarmee we aan alle spelregels van de provincie voldoen.”

Teleurgesteld

Het college is teleurgesteld dat Gedeputeerde Staten eenzijdig belangrijke delen van het project wil schrappen als onderdeel van een grote bezuiniging. Dan gaat het onder meer om verbeteringen voor de veiligheid van fietsers, het schrappen van de fiets-voetgangersbrug over het kanaal tussen Nederweert en Budschop en het schrappen van een rotonde bij de Bengele. Dit gevoel wordt gedeeld door stakeholders, zo bleek tijdens de informatieavond op 9 januari.

Stevig signaal afgeven

Een aantal stakeholders riep op om samen een stevig signaal richting Provinciale Staten af te geven dat deze bezuinigingen onacceptabel zijn. Dat willen ze doen in de vorm van een petitie of een manifest. Wethouder Cuijpers zei blij te zijn met deze steun: “Ook het college zal een stevig signaal afgeven om gemaakte afspraken na te komen”.