Toekomstvisie Veldeke Limburg

Op donderdag 23 januari presenteerde Christine van Basten-Boddin, voorzitter van Veldeke Limburg, het visiestuk Op waeg nao ’n laeve lank Limburgs aan gedeputeerde Ger Koopmans. In het stuk ontvouwt Veldeke Limburg hoe de vereniging zich in de aanloop naar haar 100-jarig bestaan in 2026 wil profileren als belangenbehartiger van de Limburgse taal en volkscultuur.

In het visiestuk zet Veldeke Limburg in op 4 programmalijnen: versterking van de eigen organisatie, ontwikkeling van nieuwe streektaalproducten, een beter imago van de Limburgse streektaal en een betere positie van die taal in het onderwijs.

Versterking van de eigen organisatie

Veldeke Limburg bestaat momenteel uit 10 lokale kringen, waaronder Veldeke Weert, die van Noord tot Zuid verspreid zijn over de provincie. Die kringen richten zich op activiteiten om binnen hun eigen regio de streektaal te bevorderen. Het provinciaal bestuur van Veldeke Limburg wil in de toekomst de kringen faciliteren door het standaardiseren van werkzaamheden en activiteiten en door gebruik te maken van de diensten van het Huis voor de Kunsten Limburg. Op die manier wil het provinciaal bestuur de lokale kringen versterken en verbreden én meer ruimte geven om nieuwe initiatieven te ontwikkelen.

Ontwikkeling van nieuwe streektaalproducten

Om het gebruik van de Limburgse taal te stimuleren beraadt Veldeke Limburg zich op het aanbod van zijn activiteiten en diensten. Om doelgroepen als jongeren in de toekomst beter te bereiken, zullen nieuwe producten ontwikkeld worden, zowel binnen als buiten het culturele domein (bijvoorbeeld op scholen en in de media). Het gaat dan niet alleen om op zichzelf staande streektaalactiviteiten, maar ook om activiteiten in disciplines als kleinkunst, muziek, film en onderwijs. Daarbij zoekt Veldeke Limburg de samenwerking op met andere kunst- en erfgoedverenigingen.

Communicatie voor een beter imago

Om het imago van de Limburgse streektaal te verbeteren is het van belang het zichtbare plezier in de Limburgse taal, de leervoorsprong van tweetaligen en de rijkere expressiemogelijkheden in de streektaal te benadrukken. Veldeke Limburg zal daartoe op zoek gaan naar meer ambassadeurs van de Limburgse taal. Het provinciaal bestuur zet daarnaast in op een versterking van de communicatie van Veldeke Limburg door het aanstellen van een Commissie PR, Marketing en Communicatie, die in samenwerking met een professioneel bureau een nieuwe strategie zal ontwikkelen en uitvoeren.

Een betere positie in het onderwijs

De jeugdzorg en het onderwijs – van consultatiebureaus en kinderdagverblijven tot basis- en middelbare scholen – vormen een onmisbare schakel in het behoud van de streektaal voor de jeugd. Veldeke Limburg wil onderwijsinstellingen actief informeren en stimuleren het Limburgs in het onderwijs te ‘normaliseren’, door uit te dragen dat tweetaligheid voor kinderen een positieve invloed heeft op hun taalvaardigheid. Veldeke Limburg geeft scholen daarom tips over hoe het Limburgs een vaste plek kan krijgen in het curriculum.

Met het visiestuk Op waeg nao ’n laeve lank Limburgs sluit Veldeke Limburg aan bij de programmalijnen die de Provincie Limburg heeft neergelegd in haar streektaalnota ’n laeve lank Limburgs. Zo committeert de vereniging zich aan een gezamenlijke provinciale missie: een leven lang Limburgs voor de huidige en toekomstige generaties.