Verschil visie tussen gemeente en VAO

De gemeente Weert en Stichting Vrijwillige Administratieve Ondersteuning Weert e.o. (kortweg VAO) beëindigen hun samenwerking. Reden hiervan is een verschil in visie tussen de gemeente en het bestuur van VAO op het beleid en de manier waarop de samenwerking verloopt, zo meldt de gemeente vrijdagmiddag.

De visie van de gemeente Weert heeft betrekking op het integraal ondersteunen van de inwoners met schulden, in samenwerking met de vele partners in de keten. Deze samenwerking is cruciaal in het bereiken van het doel om er voor te zorgen dat zo min mogelijk inwoners onoverkomelijke schulden hebben. Dit maakt ook onderdeel uit van ons aanvalsplan armoede, waarin we samen met onze partners al goede resultaten hebben bereikt.

Achtergrond

In 2017 is de gemeente Weert een samenwerking gestart met Stichting VAO. Deze vrijwilligersorganisatie biedt hulp aan inwoners bij het op orde brengen van hun (financiële) administratie. Deze hulp is gratis. De gemeente Weert heeft aan VAO in 2017, 2018 en 2019 een incidentele subsidie verleend voor deze activiteiten.

Verschil in visie met bestuur

Wethouder Martijn van den Heuvel: “Thuisadministratie is een belangrijke activiteit bij de uitvoering van Schulddienstverlening. Helaas zijn we tot het besluit moeten komen om niet verder te gaan met stichting VAO; het verschil in visie tussen ons en het bestuur van de stichting was te groot. De pogingen om dit verschil te overbruggen zijn helaas op niets uitgelopen.”

Van den Heuvel over de vrijwilligers die voor VAO werken: “Over de vrijwilligers hoor ik alleen maar positieve geluiden. Ik hoop dan ook oprecht, dat we ook in de toekomst mogen rekenen op deze bekwame en enthousiaste vrijwilligers. We onderzoeken hoe we de thuisadministratie in 2020 en verder gaan organiseren. Dit doen we samen met andere partijen. Het is belangrijk dat onze inwoners er niets van merken dat de samenwerking met VAO stopt. Dus iedereen die op dit moment ondersteuning krijgt, zal ondersteuning blijven ontvangen.”

Inwoners van de gemeente Weert die hulp nodig hebben, kunnen via De Vraagwijzer terecht bij de gemeente. Inwoners die bekend zijn bij het team Schulddienstverlening, worden telefonisch op de hoogte gebracht van de gewijzigde situatie.