Meld je aan voor Weerter Sportakkoord

Op maandag 20 januari en op vrijdag 7 februari worden de werksessies ‘Aan de slag met het Weerter Sportakkoord’ gehouden. Iedereen met een goed idee om meer mensen in beweging te krijgen, is van harte welkom om mee te denken en praten. De aanpak en inhoud van de beide sessies zijn gelijk.

Achtergrond

Samen met lokale sportverenigingen, scholen, zorginstellingen, ondernemers en inwoners stellen we een Weerter Sportakkoord -mét concrete actiepunten- op. Om die actiepunten uit te voeren, heeft het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport budget beschikbaar gesteld. Samen beslissen we ook over de inzet van dat geld in Weert.

Bijdragen aan een gezond Weert

Wethouder Tessa Geelen: “Wil je je inzetten voor de toekomst van sport in Weert? Wil je als sportvereniging, aanbieder, school of organisatie een bijdrage leveren aan een gezond en energiek Weert? Of heb jij ideeën om nog meer mensen in Weert aan het sporten en bewegen te krijgen? Denk, praat en beslis dan mee over het Weerter Sportakkoord”.

Meer informatie

Meer informatie en aanmelden kan op www.weertinbeweging.nl/sportakkoord. Ideeën zijn ook welkom via [email protected].