Door de heer Har Verheyen (penningmeester) is onlangs een aanvraag ingediend voor een van de sportcheques van € ...

Weleens van het Sportakkoord Weert gehoord? In het Sportakkoord staan de ambities om samen sport toekomstbestendig, leuk en ...

Op maandag 20 januari en op vrijdag 7 februari worden de werksessies ‘Aan de slag met het Weerter ...