Maatregelen kruising St. Luciastraat

Algemeen Weert Reageer 2 min. leestijd

Op de kruising St. Luciastraat – De Burcht gebeuren relatief veel ongevallen. Raadsleden hebben hierover vragen gesteld. Bij de beantwoording van deze vragen is aangegeven dat er een analyse van de kruisingen St. Luciastraat – De Burcht en St. Luciastraat – Ringbaan West werd uitgevoerd. Vervolgens zijn er oplossingsrichtingen voor de korte en lange termijn in beeld gebracht.

Er heeft een uitgebreide analyse plaatsgevonden van de St. Luciastraat tussen de Burcht en Ringbaan West. De analyse bestond uit de volgende onderdelen:
– Ongevalsanalyse
– Verkeersmetingen (gemotoriseerd en langzaam verkeer)
– Inrichting van de kruispunten

Uit de ongevalsanalyse is gebleken dat de meeste ongevallen gebeuren op de kruising St. Luciastraat – De Burcht doordat een automobilist die vanaf De Burcht linksaf wil slaan, de fietser op de St. Luciastraat vanaf de Ringbaan West over het hoofd ziet. Daarnaast ontstaan er verkeersonveilige situaties doordat fietsers op het vrij liggend fietspad aan de westzijde van de St. Luciastraat fietsen en net voor de kruising met De Burcht de rijbaan op fietsen.

Oplossingsrichtingen

Op basis van de analyse zijn oplossingsrichtingen voor de korte en lange termijn onderzocht. De meeste ongevallen gebeuren doordat fietsers op de St. Luciastraat vanaf de Ringbaan West over het hoofd worden gezien door gemotoriseerd verkeer op De Burcht. Voor gemotoriseerd verkeer is het belangrijk dat ze fietsers kunnen verwachten op de St. Luciastraat.

Op korte termijn worden daarom de volgende maatregelen uitgevoerd:
– Stopstreep inclusief aanvullende bebording aanbrengen op het kruispunt St. Luciastraat – De Burcht.
– Rode flesstroken aanbrengen op de St. Luciastraat tussen de Ringbaan West en de drempel nabij De Burcht.
– Verbod voor (brom)fietsers instellen op het westelijk fietspad van de St. Luciastraat.
– Pad tussen de kruising Ringbaan West/St. Luciastraat en de Hoogveldstraat opwaarderen en die route als doorgaande route accentueren,

De maatregelen op lange termijn worden opgenomen in de maatregelenlijst van het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan.

🔔 Heb je feedback of een nieuwstip? Vul het contactformulier in.

📰 Ontvang je de gratis nieuwsbrief al? Schrijf je gratis in.

Deel dit bericht
Geef reactie