Half miljoen euro voor stadspark Weert

De gemeente Weert ontvangt €500.000,- van de Erfgoed Deal voor de uitbreiding en herinrichting van het stadspark. Zeven projecten verspreid over Nederland ontvangen een bijdrage. Voor Weert geldt dat erfgoed ingezet wordt bij de omgang met stedelijke groei en krimp in een duurzamer Nederland.

Wethouder Martijn van den Heuvel: “Het is fantastisch om te horen dat we de gevraagde bijdrage hebben gekregen. Dit is niet vanzelfsprekend en ik ben er dus oprecht trots op. We hebben de jury weten te overtuigen van onze plannen. Met een integrale aanpak, waarin we onder andere historische elementen terugbrengen en hittestress bestrijden, zorgen we voor een fijn leef- en vestigingsklimaat in een stedelijke omgeving. Het stadspark wordt weer een plek voor de Weertenaar om van te genieten.”

Stadspark

De plannen voor de herinrichting van het stadspark zijn tot stand gekomen door een samenwerking tussen een ontwerpbureau en stakeholders. Het stadspark is voor Weert één van de belangrijkste plekken in de ontstaansgeschiedenis van de stad. Met de herinrichting van het stadspark krijgt Weert een toegankelijk, levendig en groen hart terug. Een plek waar beleving van de fysieke en immateriële geschiedenis, archeologie en erfgoed-educatie een welverdiende prominente plek krijgen. Een plek om te ontspannen, spelen, sporten en te leren. Voor jong en oud, voor inwoner en toerist, voor de stad én de regio.

Definitieve inrichtingsplan

De gemeenteraad van Weert moet nog een besluit nemen over het definitieve inrichtingsplan. In voorgaande besluitvormingen heeft de gemeenteraad ingestemd met het plan van aanpak en de visie op de herinrichting van het stadspark.

Erfgoed Deal

Erfgoed inzetten bij klimaatadaptatie, energietransitie en omgang met stedelijke groei en krimp in een duurzamer Nederland. Dat is wat de komende drie jaar door overheden en maatschappelijke organisaties wordt gerealiseerd in de Erfgoed Deal. De eerste projecten die meedoen aan de Erfgoed Deal zijn dinsdag 25 februari bekend gemaakt: ruim 9 miljoen wordt beschikbaar gesteld voor zeven projecten, verspreid over Nederland.

Vanuit de Erfgoed Deal wordt gezocht naar aansprekende voorbeelden van plekken die gaan veranderen en waar erfgoed een rol van betekenis kan spelen. In de eerste 7 projecten die meedoen aan de Erfgoed Deal worden de thema’s van de Erfgoed Deal goed zichtbaar. In het thema klimaatadaptatie zijn de projecten Hoornwerk Grebbedijk en Zitterd Climate Proof toegekend, voor energietransitie en duurzaamheid het project Amsterdam Wetlands, voor stedelijke groei en krimp het project Stadspark Weert. De toegekende projecten Een Nieuwe Tijd, Wijkaanpak De Pas en VONDST richten zich op participatie en omgevingsvisies. Deze projecten zijn goede voorbeelden voor de Erfgoed Deal die toekomstige initiatiefnemers kunnen helpen bij het vormgeven van hun plannen.

Een impressie: