Marching- en Showband in oprichting

Schutterij St. Job (archieffoto) | Fotograaf: Theo Van de Winkel

Al verschillende jaren hebben muziekkorpsen bij schutterijen, maar ook andere muziekverenigingen zoals harmonieën en fanfares te kampen met het feit dat het erg moeilijk is het bestaande muziekkorps in stand te houden, laat staan uit te breiden, zo meldt schutterij St. Job.

Er zijn zelfs verenigingen die momenteel nauwelijks een muziekkorps op de been kunnen krijgen. Als hier geen verandering in komt, kan dit de “doodsteek” betekenen voor menig vereniging en komt er een einde aan de rijke traditie van muziek en schutterswereld, die de Limburgse historie rijk is.

Naar mening van de werkgroep die binnen schutterij St. Job al een tijd hiermee aan de slag is, moeten we deze mooie traditie een nieuwe plaats gaan geven in de snel veranderende wereld om ons heen. Het muziekkorps van schutterij St. Job gaat daarom het roer dan ook volledig omgooien.

Onderzoeken vooraf

Uit de diverse onderzoeken die aan dit alles vooraf zijn gegaan, is het plan voor een voor de regio unieke en nieuwe muziekvereniging ontstaan. Er wordt gestart met een Marching- en Showband die de uitdaging moet gaan bieden aan een diversiteit van muziekliefhebbers. Vernieuwing, flexibiliteit, uitdaging, plezier in muziek, minder verplichtingen en samenwerking zijn de kernwaarden van deze nieuwe Marching- en Showband.

Binnen de nieuwe muziekvereniging is er plaats voor een brede instrumentale bezetting waarin muzikanten makkelijker hun “muzikale voorkeur” kwijt kunnen. Het samen musiceren en het spelen van voor het publiek herkenbare muziek, zijn belangrijker dan musiceren op het hoogste niveau.

Vanzelfsprekend zal het nieuwe korps er niet in een keer staan; het zal een groeiproces worden. De nieuwe Marching- en Showband zal naast maar ook samen met de bestaande muziekkorpsen gaan opereren. Ze willen alle muzikanten de mogelijkheid bieden om deel uit te gaan maken van deze nieuwe uitdaging. Vanzelfsprekend willen zoveel als mogelijk “nieuwe” muzikanten de kans geven om zich aan te sluiten. Dit kunnen beginnende jeugdige muzikanten zijn, die we zelf gaan opleiden of “loslopende” muzikanten die zich nog niet hebben aangesloten bij een muziekkorps. Maar hiernaast zijn ook muzikanten van andere verenigingen welkom om deel te nemen aan het nieuwe korps en dit naast hun lidmaatschap van hun huidige vereniging.

Marching- en Showband Muziqo zal niet gaan werven bij bestaande muziekverenigingen, om zo muzikanten “weg te kapen”, maar wil wel muzikanten een nieuwe uitdaging bieden om het plezier in muziek maken te behouden of terug te krijgen. Want samenwerking is zeker een belangrijk aspect voor Muziqo. Samen muziek maken en elkaar helpen daar waar kan is belangrijk, zodat ze met nieuwe muzikanten uiteindelijk ook andere muziekverenigingen kunnen helpen en versterken.

Hoe ziet de opstart er uit?

1. Muziqo biedt de mogelijkheid aan beginnende muzikanten om een muziekopleiding te gaan volgen. Dit niet alleen voor jonge jeugdige muzikanten, maar ook aan volwassenen. Ook een ouder-kind muziekopleiding behoort tot de mogelijkheden.

2. In de beginperiode (het eerste en waarschijnlijk ook tweede jaar) wordt er gewerkt met projecten. Hierin kunnen muzikanten deelnemen, om zo langzaam een muziekband te vormen met een flexibele poule aan muzikanten en kan de uiteindelijke Marching- en Showband gevormd worden.

3. In 2020 zijn dit o.a. de volgende projecten;
• Deelname aan de Carnavalsoptocht in Weert op zondag 23 februari.
• Het opluisteren van de opening van het Oud Limburgs Schuttersfeest te Meijel op zondag 5
juli met een muziekkorps dat is samengesteld uit een diversiteit aan muzikanten.
• Het opluisteren van de opening van het Oktoberfest te Arcen op 16 oktober.
• Muzikale begeleiding bij de intocht van Sint Nicolaas te Weert in november.

4. In de loop van 2021 en 2022 zullen er optredens verzorgd gaan worden met de nieuwe gevormde Marching- en Showband bij diverse gelegenheden.

Uiteindelijk zal er dus een Marching- en Showband gevormd gaan worden uit een flexibele poule van muzikanten. Door de flexibiliteit die de nieuwe band biedt, wordt er zo ook ruimte geboden aan muzikanten die om diverse redenen niet altijd aanwezig kunnen of willen zijn. De werkgroep kan zich voorstellen dat jouw interesse gewekt is voor dit voor Weert en omgeving nieuwe en uniek project. Mocht dit zo zijn neem dan contact op via [email protected]