Info-avond ‘Gezond Nederweert’ verzet

Update – Nederweert – Gezondheid is een breed begrip, en de een is vatbaarder voor ziektes dan de ander. Dat kan liggen aan je genen, je levenswijze of soms is een goede gezondheid puur geluk hebben. Er zijn echter ook factoren die voor iedereen hetzelfde zijn. De lucht, de bodem en het water bepalen voor een niet onbelangrijk deel hoe gezond de burgers van Nederweert in feite zijn, en zouden kunnen zijn.

Op maandag 9 maart 2020 vindt in gemeenschapshuis Reigershorst een informatie-avond plaats. De deuren gaan open om 19.00 uur en de aanvang is 19.30 uur. Twee gastsprekers zullen nader op dit thema ingaan. Avondvoorzitter is Evert Heemstra, voormalig huisarts in Nederweert.

Gastspreker 1: stikstof, natuur en veeteelt
Ignas van Bebber, oncologisch chirurg in het Jeroen Bosch Ziekenhuis in ’s-Hertogenbosch. Hij richtte met enkele medisch specialisten het Artsenforum Gezondheid, Natuur en Milieu op om meer aandacht te vragen voor de effecten van de landbouw op onze gezondheid.

Gastspreker 2: stikstof en fosfaatnormen rondom landbouw
Jaap Schröder, gedurende 35 jaar onderzoeker nutriënten-management Universiteit Wageningen Hij heeft bij diverse onderdelen van Wageningen UR gewerkt aan de effecten van mest op gewas en milieu. Met zijn grondige kennis van mest kan hij inzicht geven in het nut van mestverwerkers, maar evengoed ook in kringlooplandbouw.

Deze informatieavond is bedoeld voor de inwoners van Nederweert en ook andere belangstellenden. Het is géén avond waarop agrarische activiteiten in Nederweert ter discussie worden gesteld.

Update

Vanwege de spontane en snelle uitbreiding van het coronavirus acht de organisatie het momenteel niet verstandig om met een grote groep mensen in een zaal bijeen te komen. Zeker niet waar het zou gaan over een gezond Nederweert.

Ervan uitgaande dat het virus op termijn weer verdwijnt hebben ze als nieuwe datum gekozen voor maandag 11 mei, dezelfde plaats, dezelfde tijd, hetzelfde programma.