Weert Collecteert! afgelast

Vanwege de huidige coronacrisis en de maatregelen die in dat verband gelden, is besloten om de goede doelen collecte Weert Collecteert!, in de 2e week van april, niet door te laten gaan.

Weert Collecteert! heeft, in verband met de ontwikkelingen rond het coronavirus, besloten om de jaarlijkse collecte die in de 2e week van april zou plaatsvinden, te laten vervallen.

Het bestuur van Weert Collecteert! legt dit besluit als volgt uit: “Iedereen denkt en handelt nu in uren en dagen en we weten niet hoe de situatie er over een week (week van het bezorgen van de brieven aan de inwoners van Weert) uit zal zien, laat staan over twee weken (de collecteweek). Gezien de zorgelijke tijden waarin we nu leven, is dit niet het juiste moment om te collecteren. Daarom is besloten om de collecte van Weert Collecteert! voor nu te annuleren. Een beslissing over het mogelijk houden van de collecte verderop in het jaar wordt genomen zodra de situatie dit toelaat”.

Weert Collecteert! hoopt in de toekomst weer te mogen rekenen op de inmiddels vertrouwde medewerking van de inwoners van Weert die in 2019 het prachtige bedrag van € 69.364,43 bij elkaar brachten voor 20 landelijke goede doelen en fondsen.

Voor meer informatie: www.weertcollecteert.nl.