Ontmanteling AZC Weert stokt

Het ontmantelen van het AZC in Weert verloopt nog niet helemaal volgens planning. Conform de bestuursovereenkomst met de gemeente Weert is afgesproken dat de bewoners op 15 september 2020 zijn overgeplaatst naar andere azc’s.

De gebouwen dienen uiterlijk 31 december 2O2O in de oorspronkelijke staat te zijn hersteld voor wat betreft het monumentale deel. Dit is nader overeengekomen tussen COA en de gemeente in een overleg over de omgevingsvergunning.

Op dit moment is het erg druk in het AZC. Met 930 bewoners eind februari 2020 is het maximum weer bijna bereikt (max 1000 inwoners).

Volgens het protocol voor de ontmanteling van een opvanglocatie diende de instroom per 16 maart 2020 te worden stop gezet, een half jaar vóór de sluiting. Door het ontbreken van capaciteit elders kan hieraan echter niet worden voldaan, zo meldt het college van B&W.

De komende maanden zal landelijk en regionaal gezocht worden naar noodopvanglocaties. Het is volgens de gemeente Weert onwaarschijnlijk dat de staatssecretaris dwang uitoefent om het AZC open te houden omdat het van belang is dat deze keuze politiek en maatschappelijk gedragen wordt. De gemeente heeft aan het COA recentelijk laten weten de bestuursovereenkomst niet te verlengen. Of en welke gevolgen de huidige coronacrisis heeft op de ontmanteling is nog niet bekend.

Eventuele bewoners met besmetting worden afgezonderd van het opvangcentrum in één van de voormalige officiershotels op het HQ terrein. Besmette personen kunnen niet geïsoleerd worden binnen de huidige locatie wegens gebrek aan ruimte.

De gemeente Weert houdt de situatie in de gaten en houdt vast aan de gestelde datums. Het COA heeft aangegeven pas op het laatste moment de bewoners te verplaatsen, de gemeente heeft daarin geen rol anders dan het monitoren van de afspraken en het feit dat dit op humane wijze wordt vormgegeven.