Plan verbouwing NMC

Het Natuur- en Milieucentrum De IJzeren Man (NMC) in Weert loopt bij de uitvoering van haar activiteiten tegen beperkingen aan. Er is onvoldoende geschikte en beschikbare ruimte voor de uitoefeníng van de activiteiten. Er is ook behoefte aan groot onderhoud en verduurzaming van het gebouw.

Het NMC is een educatief centrum op thema’s rondom klimaat, natuur, milieu, voedsel, energie, water en duurzaamheid. Naast het uitvoeren van eigen activiteiten biedt het NMC onderdak aan verschillende verenigingen die met deze thema’s actief zijn. Het NMC is ook hoofdtoegangspoort tot het grenspark Kempen-Broek in Weert.

De manier waarop de accommodatie gebruikt wordt en de aard van het gebruik zijn in de loop van de jaren veranderd. Ook de intensiteit van het gebruik is toegenomen. Het aantal kernpartners is inmiddels gegroeid naar elf. Vier jaar geleden waren er zes kernpartners. Ook is het aantal groepen scholieren, dat door het NMC wordt ontvangen, de afgelopen vier jaar meer dan verdubbeld. Door deze toename is de intensiteit van het gebruik van de bestaande accommodatie toegenomen.

Om aan de huidige en toekomstige vraag te kunnen voldoen stelt het college van B&W voor om de accommodatie te renoveren, uitbreiden en verduurzamen. De gemeenteraad wordt gevraagd om hiervoor een krediet beschikbaar te stellen van € 480.500,-.

Met het krediet wil men de expositiezaal en het kantoor/ berging uitbreiden. Ook wordt het pand verduurzaamt en worden o.a. vloeren, leidingen en plafonds vervangen. Ook wordt gekeken of zonnepanelen op de aanbouw tot de mogelijkheden behoort. Er zal een werkgroep worden opgericht om de plannen verdere gedetailleerde invulling te geven.