SJG Weert hervat reguliere zorg

Nu het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis gestaag afneemt, start SJG Weert de reguliere zorg weer langzaam op. Omdat het virus nog altijd op de loer ligt, gebeurt dat uiterst behoedzaam en volgens de strengste veiligheidsregels.

“Bij elk klein stapje dat we zetten staat de gezondheid van patiënten en medewerkers voorop”, zo verzekert voorzitter Gertjan Kamps van de medische staf.

Om de toestroom van coronapatiënten op te kunnen vangen, zag het ziekenhuis in Weert zich vorige maand genoodzaakt om alle afspraken en behandelingen die konden wachten even uit te stellen. De spoedeisende zorg, bijvoorbeeld voor hartpatiënten of mensen met kanker, ging in de tussentijd gewoon door.

Nu de coronastorm is gaan liggen, ontstaat er langzaam weer ruimte om de reguliere zorg te hervatten. “Per patiënt bekijken we hoe ernstig en bedreigend de klachten zijn en hoeveel hinder hij of zij hiervan ondervindt in het dagelijks leven. Op basis van die inschatting en de medisch-wetenschappelijke richtlijnen bepalen we wie we wanneer gaan helpen”, zegt Gertjan Kamps. De achterstand die moet worden ingelopen is volgens hem fors, maar goed te overzien.

Logistieke puzzel

Omdat het coronavirus nog altijd op de loer ligt en de druk op de intensive care nog onverminderd groot is, is uiterste voorzichtigheid geboden bij het weer opstarten van de zorg. Operaties aan de heup of knie bijvoorbeeld kunnen pas doorgang vinden als er voldoende ruimte is op de recovery, de uitslaapkamer die nu deels in gebruik is als IC voor niet-coronapatiënten. Verder dient er genoeg opnamecapaciteit te zijn op de ‘schone’ verpleegafdeling en moet ook de nazorg buiten het ziekenhuis (denk aan fysiotherapie en thuiszorg) veilig en coronaproof zijn.

In nauw overleg met de huisartsen in deze regio wordt de reguliere zorg in SJG Weert de komende weken stapsgewijs uitgebreid. Achter de schermen wordt nu met man en macht gewerkt om het ziekenhuis voor alle patiënten en medewerkers veilig te maken en aan te passen aan de 1,5-meter-regel.

De stafvoorzitter legt uit: “Dat betekent dat over werkelijk alles moet worden nagedacht. Denk aan nieuwe looproutes, in- en uitgangen, tussenschotten, het aantal patiënten in de wachtkamers en het gebruik van beschermingsmiddelen. Bij elkaar een gigantische puzzel die we nu aan het leggen zijn. De veiligheid en gezondheid zijn leidend. We hebben als ziekenhuis immers ook een ethische opdracht: we zijn er om mensen beter te maken, niet om hen nog meer schade te berokkenen.”

Om de gezondheidsrisico’s te beperken, gaat SJG Weert poliklinische consulten waar mogelijk online via beeldbellen organiseren. “Patiënten die in het ziekenhuis moeten zijn, bijvoorbeeld voor een onderzoek of behandeling, vragen we vooraf specifiek naar hun klachten. Daarbij is het de bedoeling dat zij alleen, dus zonder begeleiding, naar binnen gaan. Ook vragen we hen om thuis alvast een vragenlijst in te vullen. Zo houden we het ziekenhuisbezoek zo kort, efficiënt en veilig mogelijk. Slechtnieuwsgesprekken voeren we vanzelfsprekend niet via het beeldscherm, dat doen we zoals altijd in het ziekenhuis. In alle rust en met alle persoonlijke aandacht die daarvoor nodig is. Hoe bedreigend deze tijd ook mag zijn, de menselijke maat verliezen we nooit uit het oog.”

Aarzel niet, bel de huisarts

Hoewel alle spoedeisende zorg ook in deze coronatijd gewoon doorgaat, zijn er veel minder patiënten die om medische hulp vragen. SJG Weert en de huisartsen in deze regio zijn ongerust over deze ontwikkeling.

“Mensen mijden de zorg omdat ze bang zijn om geïnfecteerd te raken, de zorg niet onnodig willen belasten of denken dat hun klacht wel meevalt. Huisartsen hoeven nauwelijks patiënten naar het ziekenhuis te verwijzen. Mensen houden het liever bij een telefonisch consult en wachten af. Ik zie het ook in mijn eigen praktijk”, zegt Erik Dekker, voorzitter van Meditta, de huisartsencoöperatie voor Weert en omstreken. Hij roept patiënten op om niet zelf een afweging te maken, maar gewoon contact op te nemen met hun huisarts.

“Zorg mijden is nooit een oplossing en kan ervoor zorgen dat de medische schade alleen maar groter wordt. Dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. Schakel daarom de huisarts in. Samen met de medisch-specialisten van SJG Weert bekijken we welke patiënten we kunnen insturen. En zoals gezegd: het ziekenhuis doet er alles aan om het zo veilig mogelijk te maken.”

Op deze pagina vind je de meest gestelde vragen en antwoorden voor jou als patiënt over het opstarten van de reguliere zorg: https://sjgweert.nl/home/actuele-informatie-coronavirus