Plan woningbouw in Stramproy

Het college van burgemeester en wethouders verleent in principe medewerking aan de bouw van negen levensloopbestendige patiowoningen aan de Walestraat in Stramproy.

Veranderende zorgvraag

Kwaspen Woningbouw b.v. wil op de locatie van voormalig bouwbedrijf Stultjens/Klaessen een kleinschalig woonhofje met negen levensloopbestendige woningen realiseren. Het plan sluit aan bij de huidige woonbehoeften. In een regionaal woningmarktonderzoek voor Midden-Limburg uit 2018 komt naar voren dat er vraag is naar grondgebonden seniorenwoningen.

Wethouder Wendy van Eijk: “Senioren willen graag langer zelfstandig kunnen wonen. Met deze woningen spelen we in op die veranderende vraag. Daarbij zullen de meeste bewoners van deze nieuwe woningen een koopwoning achterlaten, waardoor de doorstroming verder op gang komt.”

Locatie

De locatie waarop de woningen worden gerealiseerd omvat de bedrijfslocatie van een voormalig bouwbedrijf aan de Molenweg 1 en enkele gedeelten van aangrenzende percelen. Met het planvoornemen wordt deze bedrijfsbebouwing gesloopt en verdwijnt de bedrijfsbestemming in het centrum van Stramproy definitief. Dit heeft een positieve uitstraling op de omgeving.

Duurzaamheid

Bij de bouwplannen dient de initiatiefnemer rekening te houden met enkele eisen rondom duurzaamheid. Zo moeten de woningen aardgasvrij worden gebouwd. Ook mag de regenwaterafvoer niet worden aangesloten op de vuilwaterriolering. Het water moet tijdelijk worden opgevangen, zodat het vervolgens geleidelijk in de grond wegzakt.

Foto via gemeente Weert