Bezoek SJG deels toegestaan

Het SJG in Weert is blij voor de patiënten en hun naasten. Ze mogen namelijk vanaf dinsdag 2 juni weer bezoek toelaten in het ziekenhuis. Dit geldt voor bezoek aan patiënten op zowel corona- als niet-corona-afdelingen.

Ook op de Spoedeisende Hulp mag er weer één begeleider meekomen. Om dit op een veilige manier te laten gebeuren, zijn er wel wat regels aan gebonden. Als dit de komende tijd goed verloopt, hopen ze de bezoekregels snel verder te kunnen versoepelen.

Omdat er in principe maar één bezoeker per patiënt per dag mogelijk is, vraagt het ziekenhuis om dit met de naasten goed af te stemmen.

Voor alle regels, kijk op www.sjgweert.nl.