Column: faillissementsgolf in aantocht

Hoe komt een faillietverklaring tot stand?

De afgelopen maanden wordt er in de diverse media geregeld over gesproken; de verwachting dat het aantal faillissementen fors gaat stijgen door de coronacrisis. De Kamer van Koophandel maakte onlangs bekend dat er in het eerste halfjaar van 2020 5% meer faillissementen zijn uitgesproken dan in het eerste halfjaar van 2019. De ING verwacht voor 2021 zelfs een verdubbeling of zelfs verdrievoudiging van het aantal faillissementen. Voor veel mensen zal het onduidelijk zijn hoe een faillietverklaring tot stand komt. Dat wordt hierna bondig uitgelegd.

Allereerst is het van belang om te vermelden dat zowel rechtspersonen (bijvoorbeeld een besloten vennootschap) als natuurlijke personen (bijvoorbeeld iemand met een eenmanszaak of een “reguliere” consument) in staat van faillissement kunnen worden verklaard.

Een faillissement kan worden aangevraagd door een schuldeiser (dat gebeurt dan met een faillissementsverzoek), maar ook door de schuldenaar zelf (dan spreken we van een faillissement op eigen aangifte). Het verzoek/de aangifte dient te worden gericht aan de rechtbank van de woon- of vestigingsplaats van de schuldenaar.

Voor een geslaagde faillissementsaanvraag is vereist dat de schuldenaar “in de toestand verkeert dat hij heeft opgehouden te betalen”. Dat is natuurlijk erg vaag, vandaar dat er nadere criteria zijn ontwikkeld. Die criteria komen op het volgende neer:

  1. Er dient sprake te zijn van een opeisbare vordering (daarvan dient “summierlijk” te blijken, hetgeen wil zeggen dat van het bestaan van de vordering na een kort en eenvoudig onderzoek blijkt);
  2. Er dient sprake te zijn van een steunvordering bij een andere schuldeiser (er dienen dus meerdere schuldeisers te zijn);
  3. Deze schulden dienen onbetaald gelaten te worden (de reden daarvoor is irrelevant).

Wordt aan voornoemde criteria voldaan, dan verkeert de schuldenaar in de regel in de toestand “dat hij heeft opgehouden te betalen”. Het faillissement kan dan worden uitgesproken. De rechtbank zal dan een curator aanstellen, die het faillissement in goede banen moet leiden.

Het voorgaande klinkt heel eenvoudig, maar aan een faillissementsaanvraag gaat vaak een langdurig traject vooraf. Dat zal ook te gelden hebben voor de faillissementen die worden veroorzaakt door de coronacrisis. Het is om die reden niet vreemd dat de verwachting is dat het aantal faillissementen de komende tijd nog (aanzienlijk) gaat stijgen, ook al ‘draait’ de economie inmiddels weer.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? De advocaten van Aben & Slag Advocaten beschikken over ruime ervaring in de faillissementspraktijk en staan u (waar nodig) met raad en daad bij (0495 536138 / [email protected]).