De eerste weken van waarnemend burgemeester Ina Leppink-Schuitema

Burgemeester Ina Leppink-Schuitema | Fotograaf: Smile Fotografie

Waarnemend burgemeester Ina Leppink-Schuitema startte haar eerste werkdag in Weert op 18 mei. Inmiddels zijn er alweer een aantal weken verstreken en heeft ze kennisgemaakt met de stad en een deel van haar inwoners. “Door de coronatijd heb ik minder persoonlijk contact gehad. Dat is jammer, maar het kan nu even niet anders. In de verte kende ik Weert. Ik wist dat mensen in Weert gingen winkelen en dat het een kermisstad was. Maar dat het na Tilburg de grootste van de Benelux is, dat wist ik niet.”

Alles in één

“Naast waarnemend burgemeester ben ik echtgenote, moeder, én trotse oma. Alles in één. Ik vind het fantastisch om met de kleinkinderen te spelen, maar ik ben ook helemaal in mijn element op het moment dat er een raadsvergadering geleid moet worden. Het zijn totaal verschillende rollen, maar aan die rollen geef ik graag mijn eigen invulling. Ik ben gewoon mens, en probeer altijd gewoon mens te zijn. Voor iedereen!”

Stadswandelingen

Als haar agenda het even toe laat loopt mevrouw Leppink in haar pauze een rondje door de binnenstad. “Ik ben aangenaam verrast door het winkelbestand en de hernieuwde Muntpassage.” Op de dag van haar benoeming hebben de wethouders Geert Gabriëls en Paul Sterk mevrouw Leppink rondgeleid door de binnenstad en over het Bassin. “Het was de bedoeling dat het een kleine wandeling zou worden. Ik liep op hoge hakken, maar het werd uiteindelijke een boeiende en lange wandeling”.

Vorige week volgde haar tweede stadswandeling. Nu met het voltallige college. De stadsgidsen namen hen mee op hun nieuwe wandeling ‘Weert Wordt Wakker’ en vertelden over het industrieel verleden. “Het werd geïntroduceerd met filmbeelden over hoe Weert was. Bij het verhaal van Antje van de Statie, dacht ik: “Waar heb ik dat vlaaitje gehad?” O ja, tijdens de Lintjesregen op 2 en 3 juli. Daar heb ik een stukje Weerter vlaai met abrikozen geproefd en ik moet zeggen dat het erg lekker was.”

Biografie

Mevrouw Ina Leppink-Schuitema is op 13 juni 1953 geboren in Stadskanaal. Ze trouwde met haar man Arie, waarmee ze binnenkort zesenveertig jaar getrouwd is. Vanwege zijn werk zijn ze in 1980 naar Venlo verhuisd. Mevrouw Leppink heeft vijfentwintig jaar les- en leidinggevend werk gedaan in het middelbaar onderwijs en een groot gedeelte in het volwassenonderwijs. Samen hebben ze drie kinderen, vijf kleinkinderen en de zesde is op komst. Van 1997 tot 2002 was ze namens de VVD gemeenteraadslid in Venlo. Daarna volgde het wethouderschap en van 2005 tot 2016 was ze burgemeester in de Gelderse fusiegemeente Montferland. “Bij een eventuele derde termijn, zou ik aan het eind zeventig zijn. Zolang wilde ik me niet vastleggen. Omdat ik het ambt van burgemeester nog steeds mooi vind en het met plezier doe, heb ik me bij de gouverneur beschikbaar gesteld als waarnemend burgemeester.” Ruim anderhalf jaar was mevrouw Ina Leppink waarnemend burgemeester van Horst aan de Maas en sinds mei 2020 van Weert.

Conflict

“Mijn taak binnen de gemeente Weert is om hier mijn werk zo neutraal en goed mogelijk te doen. Natuurlijk krijg ik een en ander mee. Maar ik ben geen partij. Dat is aan anderen.” Oud-burgemeester Jos Heijmans heeft zijn ontslag ingediend en de koning heeft dat aan hem verleend. In formele zin is het daarmee afgerond. “Er zullen best nog vragen komen en die gaan we met het ambtelijke organisatie, het college en de gemeenteraad beantwoorden voor zover dat mogelijk is. Daarna hoop ik dat er rust komt.” Volgens mevrouw Ina Leppink is de ambtelijke en bestuurlijke organisatie in Weert goed op orde. “Ik hoop dat we de stad goed blijven besturen en oneffenheden en vervelende situaties achter ons laten. We werken voor de inwoners van Weert. Daar moeten we onze energie insteken.”

Taken

Waarnemend burgemeester Ina Leppink-Schuitema houdt zich de komende tijd in Weert bezig met de wettelijke portefeuilles die een burgemeester heeft. Een daarvan is openbare orde en veiligheid. In crisistijd is ze formeel opperbevelhebber van de politie en brandweer. Ze vertegenwoordigt Weert in de Veiligheidsregio Noord- en Midden-Limburg. Daarnaast neemt ze de portefeuille Personeel en Organisatie over van wethouder Paul Sterk. Verder onderhoudt ze de externe contacten en samenwerkingsverbanden. Ook het thema integriteit, zowel binnen de ambtelijke organisatie als in de samenleving, ligt op haar bordje. “Ik heb geen politieke portefeuilles. Die horen bij de wethouders thuis.”

Iets kunnen betekenen

Mevrouw Ina Leppink is in de politiek terecht gekomen als raadslid en later wethouder. Gaandeweg ontdekte ze dat ze meer een bestuurder dan politicus is. “Ik vind het mooi om bruggenbouwer te kunnen zijn. Ik vind het belangrijk om iedereen tot zijn recht te laten komen bij bestuurlijke zaken. Als voorzitter van de gemeenteraad en het college doe ik mijn uiterste best om iedereen aan bod te laten komen. Coalitie of oppositie. Het maakt niet uit. We moeten het samen doen.” Verder geniet mevrouw Leppink van het ambt van burgemeester, omdat je met alle onderwerpen te maken krijgt en je een rol kunt spelen in persoonlijke omstandigheden van mensen. “De contacten met de inwoners vind ik heel waardevol. In fijne omstandigheden zoals bij een zestigjarige huwelijk, maar ook in trieste omstandigheden. Het wordt enorm gewaardeerd dat je je medeleven betuigt. Ik kom als burgemeester in functie, maar kennelijk kun je iets voor de mensen betekenen en voeg je iets toe.”


Een bijdrage van Arjanne van Voorst