Gemeenteraad stemt in met herinrichting Stadspark Weert

Divers stadspark met oog voor historie en groen

Schets door: NOHNIK architecture and landscapes

Op donderdagavond 9 juli is de gemeenteraad van Weert akkoord gegaan met de plannen voor de herinrichting van het stadspark. Naar verwachting wordt er in november 2020 gestart met de bodemsanering en het archeologisch onderzoek. De totale herinrichting duurt naar verwachting ruim één jaar.

Historie

Het huidige stadspark doet geen recht aan de historische context. Voorheen was de locatie namelijk de plek van het kasteel van de graaf van Horne met de hoofdburcht, de voorburcht, de grachten, de schootsvelden en de Tiendschuur. Het kasteel, de voorburcht en de grachten zijn rijksmonumentaal, het complete terrein heeft de gemeentelijke monumentstatus. Doordat de houthandel nu is verdwenen is er een unieke kans ontstaan om dit gebied in één keer aan te pakken. Met de toevoeging van het terrein van de voormalige houthandel wordt het stadspark vergroot van 1,6 hectare naar 2,9 hectare.

Divers stadspark met oog voor historie en groen

Het ontwerp voor het nieuwe stadspark is tot stand gekomen dankzij inbreng van een projectgroep, omwonenden en geïnteresseerden. Dit heeft geleid tot een herinrichtingsplan waarin cultuurhistorie, groen, verbindingen tussen voorburcht en stadspark, mogelijkheden tot recreatie en duurzaamheid zijn omschreven.

“Juist op deze vrijkomende locatie, de voormalige voorburcht van kasteel De Nijenborgh is een mooie plek om de historie van Weert zichtbaar te maken. Deze historie is in dit ontwerp zichtbaar én beleefbaar gemaakt. Zo krijgt het ruiterstandbeeld, een burgerinitiatief, een prominente plek op de voorburcht. Daarnaast wordt steen ingeruild voor groen. Meer beplanting, met meer variatie in soorten, draagt bij aan een gezond park. Een park dat bijdraagt aan een beter stadsklimaat. Ook krijgt het water een prominentere rol. Een klein stukje van de historische stadsgracht wordt zichtbaar gemaakt. Deze voormalige stadsgracht werd van water voorzien door de Bocholterbeek. We starten in november met archeologisch onderzoek en bodemsanering. Volgens planning zou het park eind 2021 gereed moeten zijn.”

Wethouder Martijn van den Heuvel

Nog niet alle keuzes zijn gemaakt

De grondvorm, functie en de locatie van het paviljoen staat nog niet vast. Er zijn diverse mogelijkheden, de uitkomsten van het archeologisch en historisch bronnenonderzoek zijn hiervoor van belang. Daarnaast kunnen eventuele archeologische vondsten nog zichtbaar worden gemaakt in het park. Het paviljoen kan open of gesloten worden.

“Uiteindelijk moet dit leiden tot een park met cultuur en een educatief karakter voor zowel jong als oud’ aldus wethouder Van den Heuvel.

Kosten

De gemeenteraad heeft een bedrag van € 2.396.416,47 beschikbaar gesteld om dit plan te realiseren. Daarvan is € 1.104.873,- al binnengehaald in de vorm van subsidies en bijdragen.