Plan voor Leerlab in stadscentrum

Gilde Opleidingen heeft op 1 mei 2020 een subsidieaanvraag ingediend voor het ontwikkelen en opzetten van een Gilde Leerlab in het stadscentrum van Weert.

Het opzetten van een Leerlab in het centrum van Weert waar studenten van verschillende opleidingen binnen Gilde Opleidingen (richtingen Zorg en welzijn, Horeca, Economie en Transport en Logistiek) praktijkervaring kunnen opdoen in het vak waar zij voor opgeleid worden. Dit doen zij door midden in de maatschappij aan de slag te gaan met maatschappelijke vraagstukken die opgehaald worden in Weert en die aansluiting vinden bij de eindtermen waarvoor zij opgeleid worden. Het gaat om een innovatieve leervorm die mogelijk ook studenten naar Weert trekt en die een bijdrage kan leveren aan de levendigheid van onze binnenstad.

De gemeente wil initiatieven ondersteunen die zorgen voor het vergroten van initiatiefrijkheid van docenten, leerlingen en ouders en het onderwijs laten mee bewegen met de snel veranderende samenleving. Deze aanvraag komt in aanmerking voor subsidie omdat studenten van Gilde opleidingen op een nieuwe manier praktijkervaring kunnen opdoen in het vak waar zij voor opgeleid worden. Daarom wil de gemeente 25.000 euro subsidiëren aan dit initiatief. Er is bij Gilde Opleidingen €244.688,- aan uitgaven opgenomen in de begroting.

Met lokale partners

Gilde opleidingen zoekt samenwerking met verschillende lokale partners. Voor het leggen van verbindingen met andere onderwijsinstellingen binnen Weert wordt samen gewerkt met Stadslab0495. Dit om multifunctioneel gebruik te kunnen maken van de ruimtes en kruisbestuiving te laten ontstaan tussen PO, VO en mbo om samen te bekijken hoe de stad Weert voor jongeren aantrekkelijker gemaakt kan worden. Met T+Huis wordt samengewerkt om verbindingen te leggen tussen de vraag van de omgeving en de activiteiten in het Leerlab. Verder worden de gemeentelijke organisatie, de Weerter culturele sector, ondernemers (uit de binnenstad en op bedrijventerreinen) en Punt Welzijn bij het Leerlab betrokken.

Voor het Gilde Leerlab zal gebruik gemaakt worden van een bestaand pand in het stadscentrum. Het is de intentie van Gilde Opleidingen om hier een langdurend project van te maken.

Voorbeelden

Wat houdt het Leerlab in? Er kan bijvoorbeeld een huiskamer gecreëerd worden. In deze huiskamer kunnen studenten Dienstverlener Zorg en Welzijn activiteiten organiseren voor ouderen. Op deze manier biedt de binnenstad een plek waar ouderen naar toe kunnen om sociale contacten te onderhouden en gezamenlijk activiteiten uit te voeren.

In de middaguren zou deze huiskamer gebruikt kunnen worden voor buitenschoolse activiteiten met jongeren uit de stad. Of het nu om huiswerkbegeleiding of kinderfeestjes gaat; vanuit de opleidingen Onderwijsassistent en Pedagogisch medewerker zijn verschillende activiteiten denkbaar. Deze studenten kunnen ook overdag een groot aandeel hebben in het organiseren van activiteiten voor klassen uit het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs.