Meer meldingen van dierplagen

In Weert wordt veel geklaagd over ratten
Ingestuurde foto - zwarte rat in de wijk Moesel

In het eerste halfjaar van 2020 heeft het Kennis- en adviescentrum dierplagen (KAD) vanuit heel Nederland 1903 meldingen van plaagdieroverlast ontvangen. In het eerste halfjaar 2019 waren er 1235 meldingen, over heel 2019 waren er 2989.

Het gaat hierbij om meldingen die direct bij het KAD zijn binnengekomen (soms heeft een gemeente een eigen app-systeem om het te verwerken, deze meldingen zijn niet in de genoemde aantallen meegenomen). De meldingen komen ook uit de gemeente Weert. De gemeente Weert heeft een serviceovereenkomst met het KAD.

De meeste meldingen werden gedaan over ratten, mieren, wespen, muizen en steenmarters. Onlangs werd via Hart van Nederland ook nog aandacht besteed aan de rattenplaag in de wijk Boshoven: https://iwdg.nl/38yDBCE.

Oorzaken toename meldingen

Het is lastig om vast te stellen welke relatie er is tussen de daadwerkelijke toename van een diersoort en het aantal meldingen. Het KAD ziet een aantal mogelijke oorzaken, waarvan een combinatie ons het meest waarschijnlijk lijkt:

  • Mensen zijn meer thuis geweest vanwege corona en doen vaker een melding;
  • Dieren laten veranderende gedragspatronen zien wegens de lockdown situatie: bijv. ratten die bij een fastfoodrestaurant zaten, moeten ineens elders hun voedsel bijeen scharrelen omdat hun normale voedselbron verdween toen de restaurants sloten. Nu keren ze wellicht terug naar de normale situatie.
  • Tijdens de lockdown hebben niet alle bedrijven hun plaagdierbeheerser laten komen. Het kan zijn dat hierdoor er ook minder aandacht is geweest voor preventie/bestrijding waardoor er nu overlast is ontstaan
  • Er is momenteel veel aandacht voor plaagdieren in de media en dat kan zorgen voor extra meldingsbereidheid.
  • Ze weten ook dat de meldingsbereidheid afneemt als burgers zien dat gemeenten geen actie ondernemen tegen plaagdieren.

Stichting Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) was oorspronkelijk onderdeel van het ministerie van VROM, maar is in 1998 omgevormd tot een onafhankelijke stichting. De stichting wil door kennisoverdracht meer bewustwording creëren over plaagdieren en stellen hun preventie centraal. Voorkomen is immers beter als genezen (bestrijden), ook vanuit ethisch perspectief. Voor meer info: https://www.kad.nl/organisatie/over-kad/

Veel informatie over de biologie van plaagsoorten, hun preventie en bestrijding is gratis toegankelijk via de dKAD-kennisbank: https://www.kad.nl/kennisbank/dierplagen/

Melding maken

Mochten mensen bij ons meldingen willen doen, dan kan dat makkelijk via onze website: https://www.kad.nl/melding-plaagdier/