Plan voor woningen Kruisstraat

Eind mei heeft de gemeente Weert een verzoek binnen gekregen voor de transformatie van het gebied tussen Kruisstraat 3 en Kerkstraat (naast nr. 175). Het betreft het pand waar vroeger bakkerij Saelmans in was gevestigd en het achterliggende terrein.

De initiatiefnemer vraagt om toestemming te verlenen voor het realiseren van 5 grondgebonden woningen. Het college van B&W heeft positief gereageerd op het verzoek. De bestaande bebouwing staat momenteel leeg en is niet bruikbaar. Er is namelijk geen vraag naar een gedateerd bedrijfspand met een perceel dat bijna volledig bebouwd is met verouderde bijgebouwen. De herontwikkeling zorgt voor een kwaliteitsverbetering van het gebied, hetgeen een positieve uitstraling heeft op de omgeving, zo stelt het college.

Het plan

Het verzoek behelst de realisering van 5 woningen, waarvan 4 levensloopbestendig zijn. De voormalige winkel met bovenwoning wordt verbouwd tot één woning, waarbij de oorspronkelijke karakteristieke bebouwing zoveel mogelijk wordt behouden. De bakkerij wordt van binnen gesloopt en aan de Kerkstraat wordt het bestaand expeditieterrein (verharding) verwijderd.

Naast de voormalige bakkerij zijn twee levensloopbestendige woningen voorzien. Op het perceel aan de Kerkstraat worden ook twee levensloopbestendige woningen gerealiseerd. Parkeergelegenheid wordt gerealiseerd op het achterterrein. Dit parkeerterrein is bereikbaar via de Kerkstraat, tussen de nieuw te realiseren woningen en Kerkstraat 175.

Structuurvisie gemeente

In de Structuurvisie Weert 2025 is beleid ten aanzien van detailhandel vastgelegd. De gemeente wil detailhandel concentreren in de kansrijke gebieden: de binnenstad, de wijk-, buurt-, en dorpswinkel-centra en de PDV-locatie Roermondseweg-Moesdijk. De planlocatie aan de Kruisstraat 3 ligt niet binnen één van deze gebieden en is daarmee geen kansrijk winkelgebied. Het is derhalve een positieve ontwikkeling dat de bestemming ‘Centrum’ op deze locatie komt te vervallen en wordt gewijzigd in ‘Wonen’.

Bestemmingsplan

Om de transformatie door te kunnen zetten dient het bestemmingsplan te worden gewijzigd. Nu er een principe-akkoord ligt vanuit de gemeente kan dit proces in gang worden gezet.

Bekijk de schetsen (PDF)

https://iwdg.nl/3eNZAYU