Maarheeze wil af van achtergelaten Pools autowrak

Maarheeze – Burgemeester en wethouders van Cranendonck maken bekend dat aan Het Lauwke in Maarheeze al enkele jaren een auto met kenteken ZKL500KJ (Pools) geparkeerd staat, waarvan onder andere de banden defect zijn. Het betreft een grijsblauwe Opel Vectra uit 1998. De eigenaar van het voertuig kan niet worden achterhaald.

Autowrak

Op grond van onze waarneming verkeert de auto in zeer slechte staat. De auto voldoet niet (meer) aan de eisen die gesteld worden voor het rijden op de openbare weg. De auto verkeert in rijtechnisch onvoldoende staat van onderhoud en kennelijk verwaarloosde toestand. De gemeente Cranendonck heeft dit met foto’s vastgelegd. Zij merken de auto daarom aan als wrak in de zin van artikel 5:5 van de Algemene Plaatselijke verordening gemeente Cranendonck 2019.

Voertuig verwijderen

Gelet op het voorgaande, roepen ze de eigenaar of houder van het voertuig op deze binnen zeven dagen na publicatie van deze bekendmaking te verwijderen. Indien het voertuig niet binnen de gestelde termijn is verwijderd, gaat de gemeente over tot de uitoefening van bestuursdwang. Dit houdt in dat de gemeente het voertuig zal verwijderen.

Aangezien het voertuig geen restwaarde heeft en niet voor verkoop in aanmerking komt, zal deze twee weken nadat deze is afgevoerd worden vernietigd of aan een derde worden geschonken.

Bezwaar indienen

Als je het niet eens bent met dit besluit, dan kun je binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet je richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck, Postbus 2090, 6020 AB Budel.