Choral Evensong in Franciscus Huis

Capella Sine Vinculs zal onder leiding van Bea van der Kaaij weer een Choral Evensong verzorgen op zaterdag 3 oktober 2020 om 19.00 uur in het Franciscushuis, Biest 43A, Weert.

De Choral Evensong is een gezongen avonddienst uit de traditie van de Anglicaanse kerk en op 3 oktober zal er muziek klinken van Ph Moore, Th Tomkins, H Statham en G Faure. Voorganger is Gerard Heesterbeek Ofm en Koen Vroemen zal onze organist zijn.

Ze herdenken het sterven van St. Franciscus (Transitus). Normaal doen ze dat in de kapel van de Paterskerk, maar ze hebben meer ruimte nodig voor koorzangers en overige aanwezigen in verband met de corona-maatregelen. Het Franciscushuis was zo vriendelijk om het koor de ruimte die ze nodig hebben beschikbaar te stellen.

Traditiegetrouw is er een nazit in de Paterskerk met een drankje en een knabbeltje, zodat ze elkaar in een andere ruimte na de dienst nog op informele wijze kunnen ontmoeten.

Meer informatie: https://www.capellasinevinculis.nl/