Column: Wijziging overdrachtsbelasting in 2021; een zegen of een vloek?

De afgelopen weken is er in de media diverse malen gesproken over de voorgenomen wijziging van de overdrachtsbelasting per 1 januari 2021. Daar gaat deze column over.

Indien u een onroerende zaak koopt, dan bent u als koper doorgaans overdrachtsbelasting verschuldigd. Het “belastbare feit” is de overdracht bij de notaris. Niet bepalend is dus het moment waarop u de koopovereenkomst sluit, maar het moment waarop de notaris de eigendom aan u levert. Voor woningen bedraagt het tarief momenteel 2%. Voor niet-woningen is dat 6%.

Als het thans voorliggende voorstel wordt aangenomen, dan zal er per 1 januari 2021 een algemeen tarief van 8% gaan gelden voor alle onroerende zaken. Het huidige lage tarief van 2% voor woningen zal dan alleen nog gelden voor kopers die daadwerkelijk zelf in de woning gaan wonen. Is die koper vervolgens ook nog eens tussen de 18 en 35 jaar, dan kan er éénmalig een algehele vrijstelling van de overdrachtsbelasting worden verkregen. Dat kan dus een behoorlijk voordeel opleveren. Anderzijds wordt het voor beleggers een stuk duurder om een woning te kopen. Ook de aanschaf van een bedrijfspand wordt duurder. Onderstaand twee voorbeelden van situaties die zich kunnen voordoen.

Stel nu dat u tussen de 18 en 35 jaar bent en net uw eerste woning heeft gekocht of op het punt staat om dat te doen. In overleg met de verkoper heeft u afgesproken dat de levering bij de notaris vóór het einde van 2020 gaat plaatsvinden. Dan bent u dus 2% overdrachtsbelasting verschuldigd. Als de levering echter in 2021 zou plaatsvinden, dan kunt u onder de nieuwe regeling gebruik maken van de vrijstelling. Bij een koopsom van € 250.000,- scheelt dat maar liefst € 5.000,-. Doet die situatie zich bij u voor? Probeer dan om de leverdatum in overleg met uw verkoper op te schuiven tot na 1 januari 2021. In zoverre kan de gewijzigde regeling een zegen zijn.

De wijziging kan echter ook als een vloek uitwerken. Stel dat u een woning voor de verhuur heeft gekocht. In overleg met de verkoper spreekt u af dat levering ná 1 januari 2021 plaatsvindt. Als koper bent u dan ineens 8% (in plaats van 2%) overdrachtsbelasting verschuldigd. Op een koopsom van € 250.000,- scheelt dat € 15.000,-. Gelukkig is ook hier een oplossing voor te vinden, te weten in de vorm van de zogenaamde “Groninger akte”. Met een dergelijke akte kunt u met de verkoper afspreken dat levering vóór 1 januari 2021 plaatsvindt (tegen 2%), maar dat u eerst ná 1 januari 2021 moet betalen. Lukt het u dan onverhoopt niet om te betalen (bijvoorbeeld omdat u de financiering niet rond krijgt), dan “valt” de eigendom terug naar de verkoper.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel, neem dan gerust contact op met een van de advocaten van Aben & Slag Advocaten ([email protected] of 0495-536138). Zij vertellen u graag meer over de mogelijkheden.

X