Directiewisseling bij Het College

Foto via LVO Weert / Het College

Frank Stals, locatiedirecteur van Het College en BRAVO! College, gaat als directielid vanaf dit schooljaar Koers onderwijs aansturen en doorontwikkelen samen met het team. Daarnaast gaat hij zich bezighouden met de heroriëntatie van het onderwijs in Weert.

Na overleg met de medezeggenschapsraad van Het College heeft het college van bestuur van LVO besloten om Janneke Jacobs als waarnemend locatiedirecteur te benoemen van Het College en BRAVO! College. Janneke gaat de functie per 1 oktober vervullen naast haar huidige functie van locatiedirecteur van Het Kwadrant.

Momenteel is de wijze waarop het onderwijs in Weert is georganiseerd onderdeel van gesprek. Zodra er meer duidelijkheid is over de organisatiewijze van het onderwijs in Weert, zal de rectorbenoemingsprocedure worden gestart.