Alle traditionele carnavalsevenementen afgelast in Limburg

Ook in Limburg worden we steeds meer geconfronteerd met de gevolgen van de corona-uitbraak. Sterker nog, de besmettingsaantallen nemen weer zorgelijk toe en er is sprake van een ‘tweede golf’. Ook in Weert stijgt het aantal besmettingen. 1Limburg besteedde woensdag nog aandacht aan besmettingen die zouden zijn opgelopen tijdens een Duitse avond in Weert.

Volgens de Veiligheidsregio’s van Limburg is het van belang dat we alert blijven en dat we de maatregelen die gelden strikt naleven. Ondanks dat de toekomst onduidelijk is, kijken ze toch vooruit. Dit doen ze om duidelijkheid en perspectief te bieden aan de inwoners.

In samenspraak met de Gouverneur en na overleg met alle Limburgse burgemeesters, is gezamenlijk besloten om, in navolging van de provincie Noord-Brabant, de vergunning plichtige carnavalsevenementen niet op de traditionele wijze door te laten gaan.

Carnavalsevenementen

Dit besluit geldt daarmee ook voor de ‘Elfde van de Elfde’ en andere grote aan carnaval gerelateerde bijeenkomsten. Ook dit evenement wordt door veel Weertenaren bezocht. De verantwoordelijkheid voor de vergunningverlening ligt lokaal bij de gemeenten/de lokale burgemeesters, maar voor de eenduidigheid en het voorkomen van regionale en lokale verschillen trekken ze samen één lijn in deze provincie.

Alcohol en waterbedeffect

Het naleven van 1,5 meter is lastig wanneer mensen in grote groepen samenkomen, zeker wanneer er alcohol wordt gedronken en mensen meegenomen worden door de muziek, zo is de beredenering.

Ook vreest men voor het ‘waterbedeffect’. Omdat zowel in Brabant als over de grens in Duitsland traditionele carnavalsvieringen verboden zijn, is de kans groot dat mensen van (ver) buiten de provincie in grote aantallen naar Limburg komen, waardoor het éxtra druk wordt. 

Begrip

Men snapt dat dit een grote teleurstelling is voor velen. Carnaval (vastelaovendj) is een mooie traditie en een gezellig feest van verbinding en verbroedering waar juist nu veel behoefte aan is. Ze zijn echter van mening dat op een verantwoorde en veilige wijze carnaval vieren, passend binnen de geldende kaders en maatregelen, op dit moment niet mogelijk is.