Column: Damoclesbeleid; hoe zit dat nu eigenlijk?

Regelmatig komen er berichten voorbij waarin wordt gesproken over de sluiting van een woning of lokaal door de burgemeester in verband met de aanwezigheid van een hennepkwekerij. In dit artikel zullen we iets nader inzoomen op deze (verstrekkende) bevoegdheid die de burgemeester heeft.

Op grond van artikel 13b van de Opiumwet (ook wel de Wet Damocles genoemd) kan de burgemeester een last onder bestuursdwang opleggen indien er in een woning of lokaal (of op het daarbij behorende erf) voor de handel bestemde drugs worden aangetroffen. Denk hierbij aan een hennepkwekerij, een drugslab of eenvoudigweg een handelshoeveelheid drugs. Deze last onder bestuursdwang bestaat in de regel uit de sluiting van de woning of het lokaal (inclusief erf) voor bepaalde duur (1 tot 12 maanden). Dit verschilt per gemeente.

In 2019 is de bevoegdheid van de burgemeester uitgebreid, waardoor ook strafbare voorbereidingshandelingen aanleiding kunnen geven tot het opleggen van een last onder bestuursdwang. In die gevallen kan er dus zelfs tot sluiting worden overgegaan, zonder dat er drugs zijn aangetroffen. Denk hierbij aan een in opbouw zijnde hennepkwekerij. Ook de aanwezigheid van handelsattributen in een woning (weegschaal, sealbags, enzovoort) kunnen als zodanig kwalificeren.

De manier waarop een burgemeester invulling geeft aan deze bevoegdheid, wordt doorgaans uitgewerkt in beleid (Damoclesbeleid) De burgemeester van Weert heeft dergelijk beleid gemaakt. Daarin staat in welke gevallen er tot sluiting wordt overgegaan en voor hoe lang.

Het maakt voor de uitoefening van de bevoegdheid door de burgemeester niet uit of de eigenaar van het pand op de hoogte was van de strafbare feiten. Indien een thuiswonend kind bijvoorbeeld dealt en de drugs op zijn slaapkamer bewaart, terwijl de ouders daarvan niet op de hoogte zijn, dan kan de burgemeester onverkort tot sluiting overgaan. Hetzelfde geld voor de verhuurder die wordt geconfronteerd met een huurder die het gehuurde op ongeoorloofde wijze gebruikt.

Vermoed u aldus dat er zich in uw pand iets afspeelt dat niet in de haak is, dan doet u er goed aan om daar tijdig en adequaat tegen op te treden, anders kan het zomaar zijn dat de burgemeester optreedt!