Meer parkeergelegenheden Blauwe Meertje

Afgelopen zomer was het op warme dagen bij het Blauwe Meertje in Weert niet alleen druk met bezoekers, maar ook met auto’s. Het bestaande parkeerterrein kon de grote stroom auto’s niet aan. Auto’s stonden langs de Herenvennenweg en soms tussen de bomen in het bos geparkeerd. Met onveilige situaties tot gevolg.

Termijnverlenging

Op 23 juni 2020 hebben de Centrale Zandwinning Weert (CZW) en Kuypers-Kessel Beheer bij de provincie een aanvraag ingediend voor het wijzigen van de voorschriften van de ontgrondingsvergunning. Zij willen tot uiterlijk 31 december 2023 in dit gebied specie kunnen winnen en stellen ter compensatie voor om meer parkeergelegenheden aan te leggen.

Extra parkeerplaatsen

Het gaat om aanvullende parkeervoorzieningen aan de zijde van het dagstrand, die op piekdagen kunnen worden opengesteld. Bezoekers kunnen hun auto op het gras en tussen bomen parkeren.  Parkeerplekken passend in het natuurgebied.

Verder wil CZW extra parkeerplaatsen aanleggen aan de zijde van de Heihuisweg. Die komen dan bij de geplande groepsaccommodatie en het horecapaviljoen en dichtbij de duikplas. Bezoekers kunnen daar vandaan veilig via een voetpad door een groenstrook naast de Voorhoeveweg naar het dagstrand lopen.

Extra fietsparkeerplekken

Om het fietsen te stimuleren, wordt er gedacht aan honderd extra fietsparkeerplekken bij de ingang van het Blauwe Meertje. Al deze uitbreidingen moeten voldoende zijn voor ongeveer 2.250 bezoekers. Het maximum aantal bezoekers van het dagstrand.

Voortgang

Volgens wethouder Wendy van Eijk ligt de inrichting van het gebied door CZW op schema. Alleen de aanleg van de duikplas loopt vertraging op. Er is contact geweest met de duikverenigingen. Zij  betreuren het dat de duikplas later gereed is, maar hebben begrip voor de situatie.


Een bijdrage van Arjanne van Voorst