Parkeerterrein Ververshof wordt onderdeel gracht stadspark

Tijdelijke fietsenstalling op parkeerplaats Ververshof tijdens evenement

Vanaf 1 januari 2021 wordt parkeerterrein Ververshof (tegenover het politiebureau), waar betaald parkeren geldt, niet meer gebruikt. Er zijn voldoende andere parkeermogelijkheden voor bewoners, werknemers en bezoekers. Naast het huidige park gaan ook dit parkeerterrein en de voormalige houthandel tot het stadspark behoren. Het hele gebied wordt nu in één keer aangepakt en heringericht.  

In het nieuwe stadspark staan cultuurhistorie, groen, verbindingen tussen voorburcht en stadspark, mogelijkheden tot recreatie en duurzaamheid centraal. Het hele gebied is van historische waarde: voorheen was de locatie namelijk de plek van het kasteel van de graaf van Horne met de hoofdburcht, de voorburcht, de grachten, de schootsvelden en de Tiendschuur.

Gracht wordt doorgetrokken

De historische elementen komen terug in het nieuwe stadspark. Daarom wordt ook het parkeerterrein bij het stadspark betrokken. Op deze locatie wordt de bestaande gracht een gedeelte doorgetrokken. Dit is een verwijzing naar de oude aansluiting op de grachten (nu de Singels) rondom het oude centrum van Weert. Hiermee maken we een historische plek van de stad Weert weer zichtbaar. Ook wordt hierdoor de entree en de zichtbaarheid van het park sterk vergroot.

Voldoende andere parkeermogelijkheden

Ondanks het opheffen van parkeerterrein Ververshof blijven voldoende parkeerplaatsen beschikbaar. Bewoners kunnen met hun abonnement op andere locaties binnen parkeerzone 2 parkeren bijvoorbeeld op de Jan van der Croonstraat, Minderbroederslaan, Recollectenstraat, Biest en het parkeerterrein bij de Penitentenstraat. Werknemers in de binnenstad kunnen hun auto ook elders in parkeerzone 2 kwijt, of een voordelige parkeerbundel aanvragen voor de Muntgarage.

Bezoekers van de stad kunnen op straat parkeren of, voor hetzelfde tarief, in één van de zes parkeergarages in Weert. Voor alle parkeermogelijkheden, zie: www.weert.nl/parkeren.