Verbod op carbidschieten in Weert

Fotograaf: Jjdez - Wikipedia - Eigen werk, CC BY-SA 3.0

Hoewel carbidschieten geen traditie is in Weert, stelt het college van burgemeester en wethouders wel voor om een verbod hiervoor op te nemen in de lokale wetgeving (APV).

Na het instellen van het landelijk vuurwerkverbod is er veel aandacht uitgegaan
naar het carbidschieten. Dit als alternatief voor het afsteken van vuurwerk. Carbid valt echter niet onder de definitie van vuurwerk en valt daarmee niet onder het landelijke vuurwerkverbod.

Wanneer het afsteken van of het knallen met vuurwerk niet wenselijk is vanwege de
geluidsoverlast en het risico op verwondingen, dan geldt dat ook voor het carbidschieten.
Er is echter geen regeling, waarin het schieten met carbid specifiek wordt genoemd of
wordt verboden.

Wel wordt in artikel 4:5 APV verboden om handelingen te verrichten, waarmee geluidhinder wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt. Echter wil men met het opnemen van het verbod op carbidschieten duidelijkheid geven.

De gemeenteraad zal op 15 december 2020 definitief beslissen of het verbod op carbidschieten definitief wordt opgenomen in de lokale wetgeving.