Vervolg ‘Parel van de Heide’: ‘Weert Vooruit!’ in de 20e eeuw

Foto uit 1937: Opening van de Weert Vooruit Tentoonstelling (WEVO) - Erfgoedcluster Weert

Na het succes van Weert ‘Parel van de heide’ …in de 19e eeuw kon het niet uitblijven. Hét boek over de (ruime) negentiende eeuw van Weert (en omgeving) krijgt een vervolg.

Stichting De Aldenborgh start met de voorbereidingen voor een volgende historische uitgave, een boek over Weert in de twintigste eeuw. Onder de voorlopige werktitel Weert Vooruit!, naar de VVV-voorloper WEVO (Weert Vooruit!) uit de jaren 30.

De herdruk van het Aldenborgh-boek van Frits Nies over de negentiende eeuw is nog volop verkrijgbaar, ook als kerstcadeau.

Stichting De Aldenborgh

Ook de gemeente Weert heeft zich, in de persoon van wethouder Gabriëls, bereid verklaard wederom alle medewerking te verlenen aan de totstandkoming van dit nog ontbrekende deel in de lokale geschiedschrijving. Bij de aanbieding van de herdruk van Parel van de heide zei hij nog: ‘Het verdient aanbeveling, ook van de kant van het gemeentebestuur, dat dit soort historisch onderzoekswerk voortgaat. Ik zou zeggen, op naar het boek over Weert in de twintigste eeuw!’

Op de keper

In 2003 gaf het gemeentebestuur van Weert opdracht tot officiële geschiedschrijving van stad en regio. Hiervoor werd de historicus Jean Coenen ingehuurd. Dit leidde in 2007 en 2009 tot de delen 1 en 2 van wat een driedelige serie moest worden: Op de keper beschouwd, Een geschiedenis van Weert. In 2010 kwam dit werk tot stilstand door het plotselinge overlijden van Jean Coenen op 54-jarige leeftijd. Hierdoor bleef de geschiedschrijving steken in de Franse tijd rond 1800.

De Aldenborgh pakte de draad op met de uitgave in eigen beheer van Weert ‘Parel van de heide’ …in de 19e eeuw. Zo zijn we nu aanbeland bij de Eerste Wereldoorlog, het startpunt voor Weert Vooruit!

Weerterlogie

Weert en de regio mogen zich verheugen in een sterk groeiende belangstelling bij de bevolking voor haar eigen verleden. Wie waren onze voorouders, waar kwamen ze vandaan, wat deden ze voor de kost, hoe deden ze dat en wat deden ze nog meer? Deze en andere vragen worden niet alleen beantwoord in de geschiedenisboeken, maar bijvoorbeeld ook in de Aldenborghcursus Weerterlogie.

Door covid-19 groeien de wachtlijsten, maar zodra het weer kan in 2021 starten de nieuwe cursussen weer. Alles onder het motto: ‘Dan weet je wat van je stad.’

Coronaproof levering binnen drie dagen!

Ook tijdens de huidige lockdown is Weert ‘Parel van de heide’ …in de 19e eeuw verkrijgbaar.

Maak per exemplaar € 34,50 over naar NL02RABO0105334065 t.n.v.  stichting Cultuurhistorische Publicaties voor de regio Weert ten na ontvangst wordt jouw bestelling coronaproof binnen drie dagen aan huis bezorgd.