Examenleerlingen middelbaar onderwijs toch niet naar school

Examenleerlingen van de middelbare scholen Het College, Het Kwadrant en de Philips van Horne hoeven mogen toch niet naar school te komen. Dit is vandaag besloten en de ouders zijn hierover per brief en via de websites van de scholen geïnformeerd.

Aanvankelijk was de mogelijkheid aangegeven dat de examenleerlingen weer naar school konden komen in de week van 4 januari. In overleg met het college van bestuur is besloten om komende week nog online les te geven voor de examenklassen/-leerlingen.

De praktijklessen op Het Kwadrant gaan niet door en voor de andere examenklassen worden online lessen geregeld. De scholen geven aan dat ze staan voor een goed onderwijs maar vooral ook een veilige leeromgeving.

De corona-ontwikkelingen volgen elkaar in snel tempo op. Bij de middelbare scholen zijn op dit moment berichten van veel afwezigen bij zowel leerlingen als medewerkers. In de loop van komende week zullen de scholen bekijken hoe ze verder gaan.