Eduquaat en MeerderWeert kiezen voor stapsgewijze opening scholen

Afgelopen weekend werd door het kabinet bekend gemaakt dat de basisscholen in Nederland weer vanaf maandag 8 februari a.s. open gaan. Onderwijsorganisaties Eduquaat en MeerderWeert hebben echter nog de nodige bedenkingen en vragen. Is het allemaal wel veilig, verantwoord en ook uitvoerbaar? Er wordt daarom gekozen voor een stapsgewijze opening. De ouders zijn vandaag per brief hierover geïnformeerd.

Onderlinge afstanden garanderen

Eduquaat en MeerderWeert hebben besloten om alle scholen vanaf maandag 8 februari weer stap voor stap te openen. Dit betekent dat ze weer teruggaan naar de situatie van vorig jaar maart waarbij ze minder kinderen in de school ontvangen en zodoende de onderlinge afstanden tussen leerlingen onderling en tussen leerlingen en leerkrachten beter kunnen garanderen. Het heeft daarom voor de onderwijsorganisaties de voorkeur om niet direct alle kinderen naar school te laten gaan.

Beproefde variant

Er wordt gekozen voor een eerder beproefde variant om met halve groepen op hele dagen naar school te gaan. Op woensdagen geven de scholen zelf een invulling aan die dag (voorbereiden van lessen, vergaderen, extra ondersteuning, etc.). De daadwerkelijke invulling en uitwerking laten Eduquaat en MeerderWeert over aan de scholen. De ouders worden daar rechtstreeks vanuit de school over geïnformeerd. De noodopvang voor kinderen van ouders met cruciale beroepen, op dagen dat hun kinderen niet naar school kunnen gaan, gaat gewoon door.

In de week na de carnavalsvakantie zal bekeken worden of het onderwijs vanaf 1 maart op deze manier georganiseerd moet blijven. Kunnen ze dan de schooltijden verder uitbouwen of niet? Dat is geheel afhankelijk van de corona-situatie op dat moment.

Waardering

De onderwijsorganisaties spreken hun grote waardering uit over de wijze waarop de ouders de afgelopen periode, samen met hen, invulling hebben gegeven aan het thuisonderwijs. Er is veel van iedereen gevraagd en het is niet altijd gemakkelijk geweest. Door de betrokkenheid en inzet hebben de ouders in deze lastige periode een belangrijke bijdrage geleverd aan het leren en de ontwikkeling van de kinderen.