Klimaatbuffer Heijkersbroek Ell zorgt voor natuurlijke sponswerking

Ell – In het natuurgebied Heijkersbroek in Ell is een klimaatbuffer gerealiseerd. Na alle regen in de eerste paar maanden van 2021 kunnen ze het functioneren van deze natuurspons bekijken. 

De klimaatbuffer in het Heijkersbroek heeft een belangrijke functie. Want het veranderende klimaat, zoals extreem weer, droogte en hitte, vragen nadrukkelijk om oplossingen op landschapsschaal. Zowel als het gaat om het bufferen van water als reserve voor droogteperiodes, als het vasthouden van water om elders wateroverlast te voorkomen.

De natuurlijke sponswerking van het landschap heeft meer ruimte gekregen, waardoor regenwater bij piekbuien langer vastgehouden blijft en langzaam in de ondergrond kan verdwijnen. Hierdoor vermindert de wateroverlast benedenstrooms en kan tegelijkertijd de natuurkwaliteit toenemen. Het natuurgebied Heijkersbroek is zo geschikt omdat het laag gelegen is in het dal van de Tungelroysche beek. Daardoor kan het gebied uitstekend fungeren als een ‘spons’. En ze zien dat het werkt!

Deze klimaatbuffer maakt onderdeel uit van een groter programma, door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling en provincie Limburg gefinancierd, waar Ark Natuurontwikkeling in het stroomgebied van de Tungelroyse beek meerdere gebieden verbetert.

Meer informatie over de Klimaatbuffer Heijkersbroek is te vinden op het Natuurportaal van Bosgroep Zuid-Nederland. Hier zijn ook een tweetal filmpjes te zien met uitleg over de aanleg van de klimaatbuffer.