Weert start met eerste voorbereidingen Laarveld fase 4

Algemeen Economie Weert 2 reacties 3 min. leestijd
Schop in de grond voor Fase 3 Laarveld

De vraag naar woningen in de gemeente Weert is hoog. Onderzoeken laten zien dat dit ook in de toekomst zo blijft. Daarom wordt nu gestart met de voorbereidingen voor de realisatie van circa 310 woningen in Laarveld fase 4. 

Voorbereiden op de toekomst

De woningmarkt is enorm aangetrokken. Het gevolg hiervan is dat de druk op de woningmarkt ongekend hoog is, dit geldt zowel voor de koopsector (het aantal te koop staande woningen is historisch laag) als de sociale huursector (het aantal reacties op een woning is historisch hoog, de wachttijden lopen verder op).

“De ontwikkeling van Laarveld fase 3 is erg belangrijk om in de actuele woningbehoefte (2021-2022) te voorzien. We moeten ons echter ook voorbereiden op de periode vanaf 2023. Daarom starten we nu met de voorbereidingen voor de ontwikkeling van Laarveld fase 4.”

Wethouder Wendy van Eijk, gemeente Weert

Programma 

In fase 4 worden ongeveer 310 woningen gerealiseerd. Het voorlopige programma is als volgt:

  • 104 bouwkavels
  • 92 projectmatig te bouwen levensloopbestendige woningen
  • 30 projectmatig te bouwen vrijstaande woningen
  • 42 sociale huurwoningen
  • 42 vrije sector middenhuur woningen

Duurzaamheid

Van Eijk: “Duurzaam bouwen is een belangrijk thema. Dit geldt zowel voor de woningen alsook voor de inrichting van de openbare ruimte. Kavels / woningen worden zoveel mogelijk zongericht geprojecteerd zodat er voldoende mogelijkheden zijn om zonnepanelen toe te passen. Daarnaast komt er een ruimtelijke, ecologische, buffer tussen de nieuwbouw en de bestaande bebouwing, zodat de contour van de historische kransakker nederzetting Gertrudisstraat behouden blijft. Deze buffer kan ook gebruikt worden voor de opvang van het regenwater uit de wijk”.

Andere mogelijke duurzaamheidsmaatregelen zijn de toepassing van gebakken verhardingsmaterialen in de wegen, maatregelen om de biodiversiteit te vergroten en natuurinclusief bouwen in openbaar gebied en op de bouwkavels.

4de fase

Fase 4 van het plan Laarveld maakt deel uit van een grote ontwikkeling en is de laatste fase van dit bouwplan. De afgelopen jaren heeft de ontwikkeling van de fasen 1 en 2 plaatsgevonden. De realisatie van fase 3 is onlangs gestart. Er is veel belangstelling voor bouwkavels in fase 3.

🔔 Heb je feedback of een nieuwstip? Vul het contactformulier in.

📰 Ontvang je de gratis nieuwsbrief al? Schrijf je gratis in.

Deel dit bericht
2 reacties