Naast riolering wil wethouder ook straatinrichting Boshoven aanpakken

In de gemeenteraadsvergadering van 2 juni a.s. wordt het raadsvoorstel over de aanpassing van het wateroverlast Boshoven behandeld.

Oorspronkelijk zou alleen de wateroverlast in de wijk worden aangepakt. Door de aanleg van een regenwaterriool kan het regenwater afgekoppeld worden en ontstaat er een gescheiden systeem, waardoor de waterlast wordt tegengegaan.

In het voorstel dat er nu ligt, wordt het breder aangepakt. Ook de trottoirs, infrastructuur en groenvoorzieningen worden dan toekomstbestendig gemaakt. Concreet gaat het om de Vrakkerstraat, vanaf het kruispunt Hortensiastraat en Floralaan richting de Boshoverweg én de Boshoverweg, vanaf de Vrakkerstraat naar de Azaleaweg.

Als het plan doorgaat, komen er trottoirs van betontegels, parkeer- en groenstroken, asverspringingen met pleintjes van bestrating en rijbanen van bestrating. Verder zijn er zinkassen geconstateerd en zal de bodem daardoor moeten worden gesaneerd.

Het hele project bestaat uit drie fasen. Fase 1 en 2 zijn voorbereidend en zijn al in uitvoering. Fase 3, waar het raadsvoorstel overgaat, start, na goedkeuring door de gemeenteraad, aan het einde van het tweede kwartaal en de verwachting is dat het klaar is in het vierde kwartaal 2021.

Reacties politiek

In de commissievergadering van 19 mei gaven de VVD, PvdA, Weert Lokaal, CDA, DUS Weert en D66 aan dat het een kwaliteitsverbetering voor Boshoven is.

Het CDA en DUS Weert stelden vragen over de financiering ervan. Het moet uit allerlei verschillende potjes komen. Gaat dat niet ten koste van andere projecten? Wat zijn de regels rondom saneren? Komt de sanering ten laste van projecten of worden ze betaald uit het Gemeentelijk Rioolplan (GRP)? Wethouder Martijn van den Heuvel komt schriftelijk op deze vragen terug. Hij benadrukte dat het plan met bewoners, wijkraad en ondernemers is besproken. “De bodemsanering kost extra geld. De andere aanpassingen halen we uit bestaande budgetten. Het gaat om een relatief klein bedrag voor veel nut en noodzaak.”


Een bijdrage van Arjanne van Voorst