Aanvraag evenementenvergunningen weer mogelijk in Weert

Naar verwachting is het binnenkort (vermoedelijk 26 juni) weer toegestaan om evenementen te organiseren. Daarom neemt de gemeente Weert aangevraagde evenementenvergunningen die aan alle voorwaarden voldoen, weer in behandeling.

Omdat het lange tijd onduidelijk was wanneer er weer evenementen georganiseerd konden worden en onder welke voorwaarden, was het in behandeling nemen van een evenementenvergunning zinloos.

Versoepelingen

Nu de landelijke overheid heeft aangekondigd dat er waarschijnlijk vanaf juli (stap 4 in het openingsplan) weer evenementen kunnen plaatsvinden, uiteraard onder voorwaarden, neemt de gemeente weer aanvragen voor evenementenvergunningen in behandelingen.

Helaas kan de gemeente Weert nu nog niet te zeggen welke voorwaarden dit precies zijn, dit is afhankelijk van de precieze regels die de landelijke overheid stelt. Wel betekent dit dat het vergunningenproces weer kan worden opgestart en dat er vanaf nu ook weer vergunningen formeel kunnen worden aangevraagd.

Drukte bij aanvragen zijn een risico

Aandachtspunten zijn de mogelijke hoeveelheid aanvragen van evenementen in het najaar en de tijd die gepaard gaat met de advisering/behandeling van de aanvraag (o.a. door de advisering van de Veiligheidsregio).

Voor organisatoren die een evenement willen organiseren is het van belang dit kenbaar te maken zodat ze het zo nodig kunnen plaatsen op de (regionale) evenementenkalender. Het blijft belangrijk om nogmaals te benadrukken dat de gemeente Weert afhankelijk is van de regels die de landelijke overheid gaat stellen aan evenementen vanaf juli.