Lokale Alliantie Veilig Financieel Ouder Worden

In de raadzaal van de gemeente Nederweert werden op 10 juni jl. de samenwerkingsafspraken ondertekend van de ‘Lokale Alliantie Veilig Financieel Ouder Worden Nederweert en Weert’.

Afgevaardigden van 13 partijen uit Nederweert en Weert zetten hun handtekening onder het document waarin doelen en onderlinge afspraken staan om financieel misbruik bij ouderen tegen te gaan.

Brede Alliantie Veilig Financieel Ouder Worden

De bijeenkomst werd ingeleid door Oscar Balkenende, waarna vervolgens tot ondertekening werd overgegaan. Oscar werkt als aanjager bij de Brede Alliantie Veilig Financieel Ouder Worden. Op initiatief van de landelijke brede alliantie zijn in verschillende gemeenten lokale allianties gevormd. Inmiddels zijn er ruim 80 allianties in Nederland actief.

Kwetsbaar door afhankelijkheid

Mensen die afhankelijk zijn van anderen kunnen kwetsbaar worden voor financieel misbruik. Om dat tegen te gaan en aan te pakken heeft een netwerk van professionele en vrijwilligersorganisaties binnen het maatschappelijk, veiligheids- en financieel domein in Nederweert en Weert de handen ineengeslagen.  

“Financieel misbruik wordt vaak niet gezien, omdat ouderen zich schamen of voor zorg afhankelijk zijn van de dader. Ze durven het niet te melden. Ook kan het zijn dat ze het niet in de gaten hebben of niet willen geloven dat hun familie of naaste dit soort dingen doet. Door het oprichten van een lokale alliantie hopen wij de ouderen in Nederweert en Weert beter te kunnen beschermen.”

Wethouder Carla Dieteren, gemeente Nederweert

Financieel misbruik samen aanpakken

Deelnemers aan de lokale alliantie delen hun kennis en expertise over het (voorkomen van) financieel misbruik van ouderen. Voor de professionals en vrijwilligers die deelnemen is de lokale alliantie een middel om samen een aanpak tegen financieel misbruik te ontwikkelen. Zij komen drie keer per jaar bij elkaar voor overleg en bespreken diverse casussen om van elkaar te kunnen leren. Hierdoor ontstaan kortere lijnen die het mogelijk maken om elkaar te vinden bij signalen van financieel misbruik. Daarnaast heeft de lokale alliantie een rol om de bewustwording rondom het financieel misbruik van ouderen in de gemeenten te vergroten.

“De kennis van al deze partijen is van groot belang om financieel misbruik onder ouderen effectief aan te pakken. Voorheen was het niet gebruikelijk dat een organisatie zoals het maatschappelijk werk samenwerkt met een notaris of een bank. Nu gebeurt dat wel en dat is een hele waardevolle en noodzakelijke stap in deze aanpak.”

Wethouder Paul Sterk, gemeente Weert

Deelnemers lokale alliantie

De lokale alliantie bestaat uit het Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg, Bewindvoeringskantoor Weert en Omstreken, Gemeente Nederweert, Gemeente Weert, Land van Horne, Linden Accountants, MHK Notarissen, Politie Limburg, Punt Welzijn, Rabobank Weerterland en Cranendonck, Seniorenkoepel Weert, Stichting Vrijwillig Mentorschap en Veilig Thuis Noord- en Midden-Limburg.

Informatie

Wil je meer informatie over financieel misbruik van ouderen en de signalen die hierbij horen kijk dan op huiselijkgeweld.nl/vormen/financieel-misbruik. De Lokale Alliantie Veilig Financieel Ouder Worden Nederweert en Weert is bereikbaar voor vragen en voorlichting via het mailadres: [email protected].